Ευρετήριο

Βαλαάμ


ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

(Καταβροχθίζων, καταβροχθιστής, λαίμαργος). Ο υιός του Βεώρ από την Φεθορά την Αραμαϊκή πόλη της άνω κοιλάδας του Ευφράτη. Ζούσε τον 1ο αιώνα π.Χ. Παρόλο που δεν ήταν Ισραηλίτης φαίνεται ότι είχε κάποια γνώση και αναγνώριζε τον Ιεχ. Θεό. Γνωστός από την αφήγηση με τον βασιλέα Βαλάκ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 2:14: «ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:14: Num 22:6  Num 31:16  2Pe 2:15  Jude 11  Num 22:4  Num 25:2  Act 15:29  1Co 5:9  1Co 10:8  Eph 5:5.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Balaam.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Balaam.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Bileam.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Balaam.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Balaam.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Balaam.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Balaão.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Bileam.