Ευρετήριο

Βαλάκ


ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

(Eρημωτής). Λάτρης του Βάαλ, βασιλεύς του Μωάβ, σύγχρονος του Ιησού του Ναυή. Ήταν υιός του Σεπφώρ. Ο λαός του τρομοκρατήθηκε όταν είδαν τι έκανε ο Ισραήλ στους Αμοραίους. Σε συμφωνία με τον Μαδιάμ μέσω του προφήτη Βαλαάμ πέτυχε να βάλει πρόσκομμα στον Ισραήλ, την παγίδα της πορνείας και των ειδωλοθύτων.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 2:14: α «ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:14: Num 22:6  Num 31:16  2Pe 2:15  Jude 11  Num 22:4  Num 25:2  Act 15:29  1Co 5:9  1Co 10:8  Eph 5:5.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Balak.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Balac.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Balak.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Balak.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Balak.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Balac.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Balak.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Balak.