Ευρετήριο

ΑἰώνΡΙΖΑ: < *ΑΙFΩΝ < Ι.Ε. *AIW- "ζωτικότητα, διάρκεια", πβ. σανσκρ. AYU- "ζωτική δύναμη", λατ. AEV-UM "διάρκεια-αιώνας".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο κόσμος, η τάξη των πραγμάτων, το σύστημα πραγμάτων.

2) Η αιωνιότητα, ο ατελεύτητος χρόνος.

3) Απροσδιόριστη χρονική περίοδος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Αἰώνιος Rom 16:25, Ἀεί 2Co 6:10, Ἀΐδιος Rom 1:20.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀεί Act 7:51, Πάντοτε Luk 15:31, Διηνεκής Heb 7:3, Ἀΐδιος Jud 6, Κόσμος Mat 4:8.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Πρόσκαιρος Mat 13:21, Ἐφήμερος Jac 2:15.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Αἰών, -ῶνος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Αἰῶνα: Αιτιατική ενικού.

2) Αἰῶνας: Αιτιατική πληθυντικού.

3) Αἰῶνες: Ονομαστική πληθυντικού.

4) Αἰῶνι: Δοτική ενικού.

5) Αἰῶνος: Γενική ενικού.

6) Αἰώνων: Γενική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 20:1-3,10,15: «Κα εδον γγελον καταβανοντα κ το ορανο χοντα τν κλεν τς βσσου κα λυσιν μεγλην π τν χερα ατο. κα κρτησεν τν δρκοντα, φις ρχαος, ς στιν Διβολος κα Σατανς, κα δησεν ατν χλια τη κα βαλεν ατν ες τν βυσσον κα κλεισεν κα σφργισεν πνω ατο, να μ πλανσ τι τ θνη χρι τελεσθ τ χλια τη. μετ τατα δε λυθναι ατν μικρν χρνον.» «κα διβολος πλανν ατος βλθη ες τν λμνην το πυρς κα θεου που κα τ θηρον κα ψευδοπροφτης, κα βασανισθσονται μρας κα νυκτς ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.» «κα ε τις οχ ερθη ν τ ββλ τς ζως γεγραμμνος, βλθη ες τν λμνην το πυρς.»

Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του ο Ιησούς Χριστός προσδιόρισε το φίδι του εδαφίου Gen 3:15 ως το Σατανά το Διάβολο και το σπέρμα του φιδιού ως τους ακολούθους του Σατανά του Διαβόλου (παραβ. Mat 23:33, Joh 8:44).

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι όλοι αυτοί (Σατανάς και ακόλουθοί του) θα συντριβούν ολοκληρωτικά και για πάντα, όπως περιγράφουν τα ανωτέρω σχετικά εδάφια.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Mat 6:13: Εἰς τοὺς αἰῶνας.

Mat 21:19: Εἰς τὸν αἰῶνα.

Gal 1:5: Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Heb 1:2: Ὁ αἰών τοῦ αἰῶνος: η αιωνιότητα (… Εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος).

Heb 1:8: Εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Eph 3:21: Τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων.

Jud 13: Εἰς αἰῶνα.

Jud 25: Εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

2Pe 3:18: Εἰς ἡμέραν αἰῶνος.

Apoc 14:11: Εἰς αἰῶνας αἰώνων.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1) Χρονικὸν διάστημα σαφῶς ὁριζόμενον καὶ χαρακτηριζόμενον, ἐποχή, περίοδος θείας τινὸς οἰκονομίας, ὁ αἰὼν οὗτος, = ὁ παρὼν κόσμος, κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ὁ μέλλων, Mat 13:22, Luk 10:8: - ἐντεῦθεν καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ κατὰ πληθ., εἰς τοὺς αἰῶνας, Rom 1:25 κτλ· εἰς τοὺς αἰ. τῶν αἰώνων, Phl 4:20 κτλ.· ἀπὸ τῶν αἰ., πρὸ τῶν αἰ., Eph 3:9, 1Co 2:7· τὰ τέλη τῶν αἰώνων, αὐτόθι 10:11.

2) Περὶ τοῦ αἰὼν καὶ χρόνος, ἰδὲ Φίλωνα 1. 496, 619. Β. ὁ νωτιαῖος μυελός, Ὕμν. Ὁμ. εἰς Ἑρμ. 42, 119, Πινδ. Ἀποσπ. 97, Ἡσύχ., Ἐτυμ. Μ.· πρβλ. Ροῦγκ. Ἐπιστ. Κριτ. 29.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:6: 1Ti 6:16

Apoc 1:18: 1Pe 3:18  Rom 6:9  1Ti 6:16  Heb 7:24

Apoc 4:9: Psa 90:2  Dan 4:34  Dan 12:7

Apoc 10:6: Psa 90:2  1 Ti 1:17  Apoc 4:9

Apoc 11:15: Psa 145:13  Dan 2:44

Apoc 14:11: Mat 25:46  2 Th 1:9  Apoc 19:3

Apoc 15:7: Psa 90:2  1Ti 1:17

Apoc 19:3: Hsa 34:10

Apoc 22:5: Dan 7:18  Apoc 3:21  Apoc 14:1

1) Η λ. Αἰῶνας στο εδάφιο Rom 11:36 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Αἰῶνας στο εδάφιο Apoc 11:15 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Αἰῶνας στο εδάφιο Act 15:18 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 45:21, 12).

4) Η λ. Αἰῶνα στο εδάφιο 2Co 9:9 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 112:9).

5) Η λ. Αἰῶνα στο εδάφιο Heb 1:8 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 45:6-7).

6) Η λ. Αἰῶνα στο εδάφιο Heb 7:21 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 110:14).

7) Η λ. Αἰῶνα στο εδάφιο 1Pe 1:25 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 40:6-8).

8) Η λ. Αἰῶνας στο εδάφιο Rom 11:36 περιλαμβάνεται (με κατάλληλες μετοχές ή αναφορικές προτάσεις) σε μια απαρίθμηση των έργων του Θεού σε αναλογία προς ελληνιστικές ευλογίες, αρετολογίες και δοξολογίες. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Age, Course, Eternal, Ever, Evermore, World, Century.

Αἰών, ῶνος, , (by the epic and tragic writers also ἡ) an age, a long period of time, indefinite duration, eternity; a man’s life time, Euripid. Alcest. 347, ἀλλ’ ἐς τ’ ἄν αἰὼν οὑμὸς ἀντέχῃ, as long as my life holds out; life, Æschyl. Prom.; μέγιστος αἰών, mighty time, Erin. Od. l. 13; ἀπ’ αἰῶνος, from or in the memory of man; εἰς τὸν αἰῶνα, for a long time, for ever, everlastingly, Æschin, Socrat. iii, 17; time whether longer or shorter, past, present, or future; also in the N. T., the present age or men of the age, including the idea of their corruption or depravity; ὁ αἰὼν ὁ μέλλων or ἐρχόμενος, the age to come, i. e. the reign of the Messiah, N. T.; also in fem. gend. ἡ αἰών, the life of man; also the spinal marrow, Hippocr. See the next.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Centum anni, Aevum, Saeculum. Aeternum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Jahrhundert, Alter, Ewige, Welt.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Secolo, Età, Eterno.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Siècle, Âge, Eternelle, Monde.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Siglo, La edad, Eterno, Mundial.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Século, A Idade, o Eterno, Mundo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Eeuw, Leeftijd, Eeuwige, Ooit, Wereld.