Ευρετήριο

ἈκάθαρτοςΡΙΖΑ: Α- στερητ. + ΚΑΘΑΙΡΩ (καθαρίζω, καθιστώ τι αγνό, καθαρό). (Βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4 και 5).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Τελετουργικά ακάθαρτος.

2) Ηθικά διεφθαρμένος, πονηρός, μιαρός.

3) Σεξουαλικά ακάθαρτος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀκαθαρσία Mat 23:27.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Αἰσχρός Tit 1:11, Ρυπαρός Jac 2:2, Πόρνος Eph 5:5, Μιασμός 2Pe 2:10, Μολυσμός 2Co 7:1, Ρυπαρία Jac 1:21, Αἰσχρολογία Col 3:8.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Καθαρός Mat 5:8, Ἁγνός 2Co 7:11, Ἅγιος Mar 1:24.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, δικατάληκτο σε: -ος, -ος, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀκάθαρτα: Ονομαστική ή αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους

2) Ἀκαθάρτοις: Δοτική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

3) Ἀκάθαρτον: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

-Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.

4) Ἀκάθαρτος: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

5) Ἀκαθάρτου: Γενική ενικού ουδετέρου γένους.

6) Ἀκαθάρτῳ: Δοτική ενικού ουδετέρου γένους.

7) Ἀκαθάρτων: Γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

«Ακάθαρτα (πνεύματα) Apoc 16:13: «Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι».

Ο Ιωάννης μάς λέει: «Και είδα τρεις ακάθαρτες εμπνευσμένες εκφράσεις που έμοιαζαν με βατράχους να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη. Στην πραγματικότητα, αυτές είναι εκφράσεις εμπνευσμένες από δαίμονες και εκτελούν σημεία, και κατευθύνονται προς τους βασιλιάδες ολόκληρης της κατοικημένης γης, για να τους συγκεντρώσουν στον πόλεμο της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοδύναμου». (Apoc 16:13, 14).

Στις ημέρες του Μωυσή, ο Ιεχωβά έφερε μια απαίσια πληγή βατράχων στην Αίγυπτο του Φαραώ, σε σημείο που «ο τόπος άρχισε να βρωμάει». (Exo 8:5-15) Στη διάρκεια της ημέρας του Κυρίου, λαβαίνει επίσης χώρα μια αηδιαστική βατραχοειδής επιδρομή, η οποία όμως προέρχεται από διαφορετική πηγή. Αποτελείται από τις «ακάθαρτες εμπνευσμένες εκφράσεις» του Σατανά, που συμβολίζουν ξεκάθαρα την προπαγάνδα η οποία είναι σχεδιασμένη να κατευθύνει όλους τους ανθρώπινους ηγέτες, τους «βασιλιάδες», ώστε να εναντιωθούν στον Ιεχωβά Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σατανάς διασφαλίζει ότι εκείνοι δεν μεταπείθονται από την έκχυση των όσων περιέχονται στις κούπες του θυμού του Θεού, αλλά παραμένουν σταθερά στο πλευρό του Σατανά όταν αρχίζει «ο πόλεμος της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοδύναμου».

Με τόση σατανική προπαγάνδα που κυκλοφορεί, τα επόμενα λόγια που καταγράφει ο Ιωάννης είναι πράγματι επίκαιρα: «Ορίστε! Έρχομαι σαν κλέφτης. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που μένει άγρυπνος και φυλάει τα εξωτερικά του ενδύματα, για να μην περπατάει γυμνός και βλέπουν το ντρόπιασμά του». (Apoc 16:15).

Ποιος έρχεται «σαν κλέφτης»; Ο ίδιος ο Ιησούς, που έρχεται αιφνιδιαστικά ως ο Εκτελεστής του Ιεχωβά. (Apoc 3:3· 2Pe 3:10) Ενώ βρισκόταν ακόμα στη γη, ο Ιησούς παρομοίασε τον ερχομό του με τον ερχομό ενός κλέφτη, λέγοντας: «Γι’ αυτό, να είστε σε εγρήγορση, επειδή δεν γνωρίζετε ποια ημέρα έρχεται ο Κύριός σας. Γι’ αυτό, να αποδειχτείτε και εσείς έτοιμοι, επειδή κάποια ώρα που δεν τη θεωρείτε πιθανή έρχεται ο Γιος του ανθρώπου». (Mat 24:42, 44· Luk 12:37, 40).

Απηχώντας αυτή την προειδοποίηση, ο απόστολος Παύλος είπε: «Η ημέρα του Ιεχωβά έρχεται ακριβώς όπως ένας κλέφτης τη νύχτα. Όταν θα λένε: «Ειρήνη και ασφάλεια!» τότε ξαφνική καταστροφή θα έρθει αμέσως πάνω τους». Ο Σατανάς βρίσκεται πίσω από οποιαδήποτε τέτοια ψεύτικη διακήρυξη για «Ειρήνη και ασφάλεια!»—1Th 5:2, 3.»

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Στην περιγραφή του Κεφ. 8 εδάφια 8-15 της Εξόδου (Exo) αναφέρεται μια απαίσια και φρικτή πληγή βατράχων στην Αίγυπτο του Φαραώ σε σημείο που «βρώμισε ο τόπος».

Υπάρχει μια παρόμοια αηδιαστική βατραχοειδή επιδρομή, η οποία όμως προέρχεται από μια διαφορετική πηγή. Αυτή αποτελείται από τις «ακάθαρτες εμπνευσμένες εκφράσεις» του Σατανά του Διαβόλου. Οι εκφράσεις αυτές συμβολίζουν ξεκάθαρα την προπαγάνδα, η οποία είναι σχεδιασμένη για να κατευθύνεται προς όλους τους ανθρώπινους ηγέτες, κυβερνήτες και βασιλιάδες της γης, ώστε να εναντιωθούν στον Ιεχωβά Θεό.

Αυτό αποδεικνύει ότι όλοι αυτοί οι ανθρώπινοι ηγέτες, όπως παραμένουν σταθερά στο πλευρό του Σατανά και των ορδών του, δεν μεταπείθονται από την έκχυση των όσων περιέχονται στους Κανόνες του θυμού του Θεού μέχρι την έναρξη «του πολέμου του Αρμαγεδδώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας του Θεού του Παντοδύναμου (ΚΕΙΜ. Παντοκράτωρ).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:1-5: «Μετ τατα εδον λλον γγελον καταβανοντα κ το ορανο χοντα ξουσαν μεγλην, κα γ φωτσθη κ τς δξης ατο. κα κραξεν ν σχυρ φων λγων· πεσεν πεσεν Βαβυλν μεγλη, κα γνετο κατοικητριον δαιμονων κα φυλακ παντς πνεματος καθρτου κα φυλακ παντς ρνου καθρτου [κα φυλακ παντς θηρου καθρτου] κα μεμισημνου, τι κ το ονου το θυμο τς πορνεας ατς ππωκαν πντα τ θνη κα ο βασιλες τς γς μετ ατς πρνευσαν κα ο μποροι τς γς κ τς δυνμεως το στρνους ατς πλοτησαν. Κα κουσα λλην φωνν κ το ορανο λγουσαν· ξλθατε λας μου ξ ατς να μ συγκοινωνσητε τας μαρταις ατς, κα κ τν πληγν ατς να μ λβητε, τι κολλθησαν ατς α μαρται χρι το ορανο κα μνημνευσεν θες τ δικματα ατς.»

Στα πλαίσια της ενθρόνισής του στην Ουράνια Βασιλεία το 1914, ο Ιησούς Χριστός έστρεψε την προσοχή του στις πνευματικές ανάγκες του πιστού λαού του Θεού πάνω στη γη (Mat 24:45-47). Όπως είχε γίνει και με την απελευθέρωση του υπόλοιπου των Ιουδαίων το 537 π.Χ. από τη Βαβυλώνα μόλις κατακτήθηκε από τον Κύρο, έτσι και ο Ιησούς απελευθέρωσε ένα υπόλοιπο πνευματικών Ιουδαίων (εκείνων που ακολουθούσαν πιστά τα ίχνη του) από την επιρροή της σύγχρονης Βαβυλώνας της Μεγάλης, της παγκόσμιας αυτοκρατορίας της ψεύτικης θρησκείας. Με την απελευθέρωση αυτή αποκαταστάθηκε η αγνή λατρεία που αρμόζει στη ζωή των γνήσιων αφιερωμένων βαπτισμένων Χριστιανών (παραβ. Mat 3:1-5, Rom 2:29).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:2: Psa 39:5

1) Η λ. Ἀκάθαρτα στο εδάφιο 1Co 7:14 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἀκάθαρτος στο εδάφιο Eph 5:5 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Ἀκαθάρτου στο εδάφιο 2Co 6:17 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 52:11).

4) Η σύνθετη αυτή λ. Ἀκάθαρτος (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

5) Το βασικό στερητικό πρόθεμα Α- και Αν- της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας εκφράζει έλλειψη, στέρηση, απουσία και γενικά (εκφράζει) αντίθεση του δηλουμένου από το υπόλοιπο μέρος της λέξης (παραβ.: Ἄ-κακος Rom 16:18, Heb 7:26, Ἄ-καρπος Mat 13:22, Ἄ-νομος Luk 22:37, Act 2:23, Ἄ-σοφος Eph 5:15). Το στερητικό πρόθεμα Α- και Αν- προέρχεται από την ΙΝΔ/Ε ρίζα Ν- (ημίφωνο), η οποία είναι συνεσταλμένη μορφή της ρίζας Νε-, η οποί α έχει διατηρηθεί στις λ. Νη-στεύω (Mat 4:2), Νη-στεία (Luk 2:37), Νῆ-σταις (Mat 15:32). Σημειώνεται ότι το Α- εμφανίζεται όταν ακολουθεί σύμφωνο (παραβ. Ἄ-κακος Rom 16:18, Ἀ-κατάλυτος Heb 7:16). Το δε Αν- όταν ακολουθεί φωνήεν (παραβ. Ἀν-εξιχνίαστος Rom 11:33, Ἀν-επίλημπτος 1Ti 3:2).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο΄): Lev 5:2, 7:19.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Filthy, Foul, Unclean.

Ἀκάθαρτος, ου, , , impure, filthy, unclean, unchaste.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Immundus, Immunditia.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Unreine.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Fallo, Impuro.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Sale, fétide, Impur.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Falta, Inmundo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Sujo, Imundo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Onrein.