Ευρετήριο

Ἀκολουθέω, ῶΡΙΖΑ: < ΑΚΟΥΛΟΥΘΟΣ < Α- αθροιστ. + ΚΟΛΟΥΘΟΣ, μεταπτ. βαθμ. της λ. ΚΕΛΕΥΘΟΣ "οδός" < I.E. *KEL- "κινώ, θέτω σε κίνηση", πβ. σανσκρ. KALAYATI "σπρώχνει", λατ. CELER "ταχύς".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ακολουθώ, έπομαι.

2) Είμαι ακόλουθος, μαθητής, οπαδός κάποιου.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐπακολουθῶ Mar 16:20, Παρακολουθῶ Mar 16:17, Συνακολουθῶ Mar 5:37, Κατακολουθῶ Luk 23:55, Ἐξακολουθῶ 2Pe 1:16.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἔπειμι Act 7:26, Συμπορεύομαι Mar 10:1, Luk 7:11, 14:25.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀποφεύγω 2Pe 1:4, 2:18,20.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, συνηρημένο σε -εω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ἀκολουθῶ, Πρτ. ἠκολούθουν, Μέλ. ἀκολουθήσω, Αόρ. ἠκολούθησα, Πρκ. ἠκολούθηκα, Υπερσ. ἠκολουθήκειν.

Μέσ. Ενεστ. ἀκολουθῶμαι, Πρτ. ἠκολουθώμην, Μελ. παθ. ἀκολουθήσομαι, Αόρ. μέσ. ἠκολουθησάμην, Αόρ. παθ. ἠκολούθην, Πρκ. ἠκολούθημαι, Υπερσ. ἠκολουθήμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἀκολουθῶ

Α) Αμετάβατο: έπομαι, ακολουθώ, (Rev 14:8 …Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθα λέγων)

Β) Μεταβατικό

i) + δοτ.: ακολουθώ κάποιον (Mat 4:25 …Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί), είμαι ακόλουθος (Mat 10:19... Ἀκολουθήσω σοι...)

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀκολουθεῖ: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἀκολουθεῖν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἀκολουθείτω: γ΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἀκολουθῆσαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἀκολουθήσαντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἀκολουθησάντων: Γενική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

7) Ἀκολουθήσατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

8) Ἀκολουθήσεις: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

9) Ἀκολουθήσουσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

10) Ἀκολουθήσω: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής.

11) Ἀκολουθοῦντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

12) Ἀκολουθοῦντας: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

13) Ἀκολουθοῦντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Ἀκολουθοῦντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Ἀκολουθούσης: γενική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

16) Ἀκολουθοῦσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

17) Ἀκολουθῶν: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

18) Ἠκολούθει: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής (βλ. ΕΙΔ. ΑΝΑΦ.).

19) Ἠκολουθήκαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικού Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

20) Ἠκολουθήσαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

21) Ἠκολούθησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

22) Ἠκολούθησεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

23) Ἠκολούθουν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Να Προσέχεις τη Διακονία την Οποία Αποδέχτηκες σε Σχέση με τον Κύριο

Τα παγκόσμια γεγονότα δείχνουν ότι ζούμε στην «τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων» και ότι το τέλος είναι πολύ κοντά. Η ανθρωπότητα βιώνει τα γεγονότα και τις συνθήκες που, όπως είπαν ο Ιησούς και οι μαθητές του, θα χαρακτήριζαν τις «τελευταίες ημέρες». «Βασανιστικοί πόνοι», όπως πόλεμοι, πείνες, σεισμοί και άλλες συμφορές, πλήττουν την ανθρωπότητα. Η άνομη, ιδιοτελής και ασεβής νοοτροπία έχει απλωθεί παντού. Ακόμα και για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ζουν σύμφωνα με τις Γραφικές αρχές, αυτοί είναι «καιροί κρίσιμοι, δύσκολοι στην αντιμετώπισή τους».—Mat 24:3, 6-8, 12· 2Ti 3:1-5.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει την πραγματική σημασία των παγκόσμιων γεγονότων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αγωνιούν για την ασφάλεια τη δική τους και της οικογένειάς τους. Ο θάνατος προσφιλών ατόμων και άλλες προσωπικές τραγωδίες οδηγούν πολλούς σε απόγνωση. Επειδή δεν γνωρίζουν επακριβώς την αιτία για την οποία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ούτε τη λύση, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα.—Eph 2:12.

Η «Βαβυλώνα η Μεγάλη», η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας, έχει προσφέρει ελάχιστη παρηγοριά στις μάζες της ανθρωπότητας. Αντίθετα, με «το κρασί της πορνείας της» έχει κάνει τα πλήθη να τρεκλίζουν σε κατάσταση πνευματικής σύγχυσης. Επιπλέον, ενεργώντας σαν πόρνη, η ψεύτικη θρησκεία έχει αποπλανήσει και έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τους «βασιλιάδες της γης», χρησιμοποιώντας ψεύτικες δοξασίες και πνευματιστικές πράξεις για να κρατάει τα πλήθη σε παθητική υποταγή στους πολιτικούς τους άρχοντες. Με αυτόν τον τρόπο, η ψεύτικη θρησκεία απέκτησε εξουσία και επιρροή, αλλά ταυτόχρονα απέρριψε εντελώς τη θρησκευτική αλήθεια.—Apoc 17:1,2,5· 18:23.

Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βαδίζουν στον πλατύ δρόμο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή. (Mat 7:13,14) Μερικά άτομα βρίσκονται σε εκείνον τον πλατύ δρόμο επειδή έχουν επιλέξει θεληματικά να απορρίψουν αυτά που διδάσκει η Γραφή, αλλά πολλοί άλλοι βρίσκονται εκεί επειδή τους έχουν εξαπατήσει ή τους έχουν κρατήσει στο σκοτάδι όσον αφορά το τι απαιτεί πράγματι ο Ιεχωβά από αυτούς. Μερικοί ίσως αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους αν τους δοθούν βάσιμοι Γραφικοί λόγοι για να το κάνουν αυτό. Αλλά όσοι παραμένουν στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη και συνεχίζουν να απορρίπτουν τους κανόνες της Αγίας Γραφής δεν θα σωθούν από «τη μεγάλη θλίψη».—Apoc 7:14.

Να Κηρύττετε «Αδιάκοπα» για τη Βασιλεία του Θεού

Ο Ιησούς είπε ότι οι μαθητές του θα κήρυτταν τα καλά νέα της Βασιλείας και θα έκαναν μαθητές. (Mat 28:19,20) Γι’ αυτό, οι αληθινοί Χριστιανοί θεωρούσαν ανέκαθεν τη συμμετοχή στο έργο κηρύγματος ζήτημα οσιότητας στον Θεό και θεμελιώδη απαίτηση της πίστης τους. Ως εκ τούτου, οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού εγκαρτερούσαν στο κήρυγμα ακόμα και όταν αντιμετώπιζαν εναντίωση. Απέβλεπαν στον Ιεχωβά για δύναμη, προσευχόμενοι να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν «να αναγγέλλουν το λόγο [του] με κάθε τόλμη». Σε απάντηση, ο Ιεχωβά τούς γέμιζε με άγιο πνεύμα, και εκείνοι ανάγγελλαν το λόγο του Θεού με τόλμη.—Act 4:18,29,31.

Όταν η εναντίωση έγινε βίαιη, μήπως κλονίστηκε η αποφασιστικότητα των ακολούθων του Ιησού όσον αφορά το κήρυγμα των καλών νέων; Κάθε άλλο. Οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες, εξοργισμένοι από το κήρυγμα των αποστόλων, τους συνέλαβαν, τους απείλησαν και τους έδειραν. Ωστόσο, οι απόστολοι «συνέχισαν αδιάκοπα να διδάσκουν και να διακηρύττουν τα καλά νέα για τον Χριστό, τον Ιησού». Κατανοούσαν σαφώς ότι έπρεπε να «υπακούν στον Θεό ως άρχοντα μάλλον παρά στους ανθρώπους».—Act 5:28, 29, 40-42.

Οι περισσότεροι υπηρέτες του Θεού σήμερα δεν έχουν αναγκαστεί να υπομείνουν ξυλοδαρμό ή φυλάκιση λόγω της δράσης τους στο κήρυγμα. Εντούτοις, όλοι οι αληθινοί Χριστιανοί αντιμετωπίζουν δοκιμασίες του ενός ή του άλλου είδους. Για παράδειγμα, η Γραφικά εκπαιδευμένη συνείδησή σας ίσως σας ωθεί να ακολουθήσετε αντιδημοφιλή πορεία διαγωγής ή μια πορεία που σας κάνει να διαφέρετε από τους άλλους. Οι συνάδελφοι, οι συμμαθητές ή οι γείτονές σας μπορεί να νομίζουν ότι είστε παράξενοι επειδή βασίζετε τις αποφάσεις σας στις Γραφικές αρχές. Μολαταύτα, η αρνητική τους αντίδραση των ανθρώπων δεν πρέπει να σας πτοεί. Ο κόσμος βρίσκεται σε πνευματικό σκοτάδι, αλλά οι Χριστιανοί πρέπει να «λάμπουν ως φωτοδότες». (Phl 2:15) Κάποιοι ειλικρινείς παρατηρητές μπορεί να δουν και να εκτιμήσουν τα καλά σας έργα και, ως αποτέλεσμα, να δοξάσουν τον Ιεχωβά.—Διαβάστε το εδάφιο Mat 5:16.»

Παρηγοριά για τους Ταλαιπωρημένους

Όταν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα γιατί να μη θέσετε το ζήτημα ενώπιον του Ιεχωβά Θεού μέσω προσευχής; Λόγου χάρη, όταν ψάχνουμε για εργασία, το να στηριζόμαστε με προσευχή στον Θεό θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στον πειρασμό να δεχτούμε κάποια εργασία που συγκρούεται με τις Γραφικές αρχές. Επίσης, δεν θα «παροδηγηθούμε από την πίστη» λόγω απληστίας ή φιλαργυρίας. (1Ti 6:10) Πράγματι, όταν παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά την εργασία, την οικογένεια ή την υγεία, μπορούμε να ακολουθούμε την προτροπή του Δαβίδ: «Ρίξε στον Ιεχωβά το βάρος που σηκώνεις, και αυτός θα σε στηρίξει. Ποτέ δεν θα επιτρέψει να κλονιστεί ο δίκαιος».—Psa 55:22.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 14:4: 1Pe 2:21 

Apoc 14:13: 1 Th 4:16   


1) Στις φράσεις που αναφέρεται η λ. Ἠκολούθει στο εδάφιο Joh 6:2 υπάρχει ρηματική κατασκευή «κατ' έννοια» με συμφωνία του ρήματος όχι σύμφωνα με τον γραμματικό τύπο του υποκειμένου αλλά (σύμφωνα) με το (δι' αυτού) νοούμενο (αντικείμενο). Το σχήμα αυτό αποτελεί «αρχαιοελληνικό ιδιωματισμό» και μάλιστα «αττικισμό» της «Κοινής» Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιαν. Ελλην. Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Acolyte.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Follow, Reach.

Ἀκολουθέω, , imperf. ἠκολούθεον, ουν, f. ήσω, p. ἠκολούθηκα, to follow, to accompany, to obey; to follow the doctrine or party of any one, to be a disciple of; to follow, in the sense of to comprehend or understand, Platon. Meno. 9; ἀκολουθοῦσαι, part. pres. act. nom. pl. fem.; used with a dative or with μετά and a genitive; ἀκολουθεῖν ὀπίσω τινος, to imitate, N. T.; τὰ ἠκολουθηκότα μοι, in a pas. signif. the things which have been brought (scil. provisions), Judith xii, 2.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Comitor, Assector, Sequor.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Folgen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Seguire.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Suivre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Seguir.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Seguir.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Volgen.