Ευρετήριο

ἈλλήλουςΡΙΖΑ: < από τη φρ. ΑΛΛΟΣ ΑΛΛΟΙΙΝ < *ΑΛΛΑΛΛ- < ΑΛΛΗΛΩΝ, με απλοποίηση.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μεταξύ τους, ο ένας τον άλλον.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Αλλοσ Mat 13:5, 25:20, Luk 9:19, Joh 9:9, Αλλοτριοσ 2 Co 10:15, Αλλασσω Act 6:14, Αλλωσ 1 Ti 5:25.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἕκαστος Luk 6:44, Καθ' ἕνα Eph 5:33, Ἐπί τῷ αὐτῷ Mat 22:34, Κατά τὸ αὐτὸ Act 14:1, Παμπληθεῖ Luk 23:18, Λοιπός Mat 25:11, Luk 8:10, Παραπλησίως Heb 2:14.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μόνος Mat 24:36, Κατά μόνας Mar 4:10, Ἑτέρων Phl 2:4, 2Ti 2:2, Οὗτοι Apoc 7:14.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αντωνυμία αλληλοπαθής: Ἀλλήλους - Ἀλλήλας - Ἄλληλα.

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀλλήλοις: Δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους.

2) Ἀλλήλους: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

3) Ἀλλήλων: Γενική πληθυντικού αρσενικού ή θηλυκού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 17:10: «ο πντε πεσαν, ες στιν, λλος οπω λθεν, κα ταν λθ λγον ατν δε μεναι.»

Το πρώτο κεφάλι του θηρίου που αναφέρεται στο εδάφιο Apoc 17:3 αντιπροσωπεύει την Αίγυπτο. Γιατί; Επειδή η Αίγυπτος ήταν πρώτη σημαντική δύναμη που εκδήλωσε έχθρα για το λαό του Θεού. Οι απόγονοι του Αβραάμ – μέσω των οποίων θα ερχόταν το υποσχεμένο σπέρμα της γυναίκας – πολλαπλασιάστηκαν στην Αίγυπτο και τότε η Αίγυπτος άρχισε να τους καταδυναστεύει. Ο Σατανάς αποπειράθηκε να εξαλείψει το λαό του Θεού πριν εμφανιστεί το σπέρμα. Με ποιο τρόπο; Υποκινώντας τον Φαραώνα θανατώσει όλα τα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών. Ο Ιεχβωβά ματαίωσε εκείνη την απόπειρα και απελευθέρωσε το λαό του από τη δουλεία στην Αίγυπτος (Exo 1:15-20, 14:13).

Το δεύτερο κεφάλι του θηρίου αντιπροσωπεύει την Ασσυρία. Και αυτό το κραταιό βασίλειο αποπειράθηκε να εξαλείψει το λαό του Θεού επιτιθέμενο στην Ιερουσαλήμ. Ενδεχομένως ο Σατανάς αποσκοπούσε στο να εξαφανίσει διαπαντός τη βασιλική γραμμή που θα οδηγούσε τελικά στον Ιησού. Ο Ιεχωβά απελευθέρωσε θαυματουργικά τον πιστό του λαό εξολοθρεύοντας τους εισβολείς (2Ki 19:32-35, Hsa 10:5,6, 12-15).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Mar 9:10: Πρὸς ἑαυτούς.

Luk 7:32: Προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις.

Luk 24:14: Πρὸς ἀλλήλους.

Luk 23:12: Μετά ἀλλήλων.

1Co 12:8: Ἄλλος …Ἕτερος.

Rom 9:21: Ὁ μὲν... ὁ δὲ.

Rom 14:5: Ὅς μὲν… ὅς δὲ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 11:10: Luk 23:12

1) Η λ. Ἀλλήλους στα εδάφια 1Co 7:5, 10, 14, 16, 34, 39 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Εδώ από την σφαίρα του Αστικού Δικαίου. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἀλλήλων στο εδάφιο Rom 12:5 μεταφέρει μια εικόνα ανθρώπινου σώματος και μελών με την αρμόζουσα σημασία. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Ἀλλήλων στο εδάφιο Col 3:12 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 15:10, 42:28.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Each other, Mutual, One another, Other, Themselves, Together, Yourselves.

Ἀλλήλων, gen. pl. (nom. wanting) dat. ἀλλήλοις, αις, οις, acc. ἀλλήλους, ας, α, of one another; mutually, reciprocally, in turn. It is also used in the dual number, dat. ἀλλήλοιν, αιν, οιν, acc. ἀλλήλω, α, ω, a reduplication of ἄλλος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Invicem, Alter, Alterius, Alteruter, Inter se, Intra se, Mutua.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Jeder andere, Mutual, Eine andere.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: L'altro, Mutua, Un altro.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: L'autre, L'entraide, Un autre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Entre sí, Mutuo, Una otra.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: O outro, Mútuo, Um outro.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Elkaar, Wederzijds, Een ande.