Ευρετήριο

Ἄμμος
ΡΙΖΑ: Συμφυρμός των συνωνυμιών ΑΜΑΘΟΣ + ΜΑΜΜΟΣ, πιθ. από Ι.Ε. *SAM-DH-, πβ. λατ. SABULUM.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Άμμος.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Αἰγιαλός Act 21:5, 27:39, 40.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Χοῦς Apoc 18:19, Γῆ Mat 13:5,8,23, Mar 4:5,8, 20, Luk 8:8,15.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ἄμμος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἄμμον: Αιτιατική ενικού.

2) Ἄμμος: Ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 12:18: «Κα στθη π τν μμον τς θαλσσης.»

Λίγο μετά την έναρξη της ημέρας του Κυρίου, το έβδομο κεφάλι επιτέθηκε στο λαό του Θεού – τους αδελφούς του Χριστού που απέμεναν στη γη (Mat 25:40).

Ο Ιησούς έδειξε ότι στη διάρκεια της παρουσίας Του ένα υπόλοιπο του σπέρματος θα ήταν δραστήριο πάνω στη γη (Mat 24:45-47, Gal 3:26-29). Η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη διεξήγαγε πόλεμο με αυτούς τους αγίους (Apoc 13:3,7). Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταπίεσε το λαό του Θεού, απαγόρευσε ορισμένα έντυπά τους και έριξε στη φυλακή τους εκπροσώπους της οργάνωσης του Ιεχωβά. Ναι, το έβδομο κεφάλι του θηρίου κατάφερε σχεδόν να νεκρώσει το έργο κηρύγματος για κάποιο περίοδο.

Ο Ιεχωβά προείδε αυτή τη δραματική εξέλιξη και την αποκάλυψε στον Ιωάννη. Είπε επίσης στον Ιωάννη ότι το δευτερεύον μέρος του σπέρματος θα επανερχόταν στη ζωή και θα αναλάμβανε αυξημένη πνευματική δράση (Apoc 11:3, 7-11). Η Ιστορία των σύγχρονων υπηρετών του Ιεχωβά επαληθεύει αυτά τα γεγονότα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 13:1: Jer 5:22

1) Η λ. Ἄμμος χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἄμμος στο εδάφιο Rom 9:27 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 10:22, 23).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 22:17, 41:49.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Ammo-(Ammotherapy).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Sand.

Ἄμμος, or ἅμμος, ου, ου, , sand of the sea-shore, sand for exercise, Xen. Mem. iii, 36; sandy ground, and therefore unstable, N. T.; s. as ψάμμος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Sabulum, Arena.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Sand.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Sabbia.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Sable.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Sand, Arena.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Sand, Areia.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Zand.