Ευρετήριο

Ἀνάπαυσις


ΡΙΖΑ: < ΑΝΑ + ΠΑΥΩ, (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3 και 4) (βλ.λ. Παύω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ξεκούραση, ησυχία, ηρεμία, ανακούφιση, ανάπαυση.

2) Κατάπαυση, παύση, διακοπή, λήξη, σταμάτημα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀνά Luk 10:1, Ἀναπαύω Plm 20, Ἐπαναπαύω Luk 10:6, Καταπαύω Heb 4:8, Κατάπαυσις Act 7:49.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἡσυχάζω Luk 23:56, Ἄνεσις 2Co 2:13, Κοίμησις Joh 11:13, Σαββατισμός Heb 4:9, Ἀνάψυξις Act 3:20.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Γρηγορῶ Mat 24:42, Mar 13:34,35,37, Ἐργάζομαι Mat 7:23, Κοπιῶ Mat 6:28, Καταπονούμαι Act 7:24, 2Pe 2:7, Μόχθος 2Co 11:27, Ἐργασία Act 19:25.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ἀνάπαυσις -εως.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀνάπαυσιν: Αιτιατική ενικού.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Είναι η Αναψυχή σας Ωφέλιμη;

Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η αποδοχή της ποικιλίας στην αναψυχή δεν μας δίνει την άδεια να εντρυφούμε σε κάθε είδους απόλαυση. Για να το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα, ας εξετάσουμε ξανά το παράδειγμα του φαγητού. Αν και μπορεί να είμαστε πρόθυμοι να δοκιμάσουμε διάφορα φαγητά, δεν θα τρώγαμε οικειοθελώς χαλασμένη τροφή. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην κοινή λογική και θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας. Παρόμοια, αν και μπορεί να είμαστε δεκτικοί σε διάφορες μορφές υγιούς ψυχαγωγίας, δεν θα επιδιώκαμε να διασκεδάζουμε με δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες για τη ζωή, βίαιες ή ηθικά διεφθαρμένες. Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες αντιβαίνει στις Γραφικές αρχές και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ή την πνευματική μας υγεία. Για να είμαστε βέβαιοι ότι παραμένουμε μέσα σε λογικά όρια, χρειάζεται να καθορίσουμε εκ των προτέρων αν το είδος της αναψυχής που μας αρέσει είναι ωφέλιμο ή όχι. (Eph 5:10) Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;

Προκειμένου να είναι η αναψυχή μας ωφέλιμη και να ευαρεστεί τον Ιεχωβά, πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία εκτίθενται στο Λόγο του Θεού. (Psa 86:11) Για να καθορίσετε αν αυτό αληθεύει αναφορικά με κάποιο είδος αναψυχής που ίσως σας αρέσει, μπορείτε να το υποβάλετε σε έναν απλό έλεγχο. Αυτός συνίσταται σε τρία ερωτήματα τα οποία συνοψίζονται στις λέξεις τι, πότε, ποιοι. Ας τα εξετάσουμε ένα ένα.

Τι Περιλαμβάνει η Αναψυχή;

Προτού συμμετάσχετε σε κάποια μορφή ψυχαγωγίας, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι: Τι;—δηλαδή, «Τι περιλαμβάνει η ψυχαγωγική δραστηριότητα την οποία βρίσκω ελκυστική;» Καθώς αναζητάτε την απάντηση, είναι χρήσιμο να θυμάστε ότι στην ουσία υπάρχουν δύο κατηγορίες ψυχαγωγίας. Στην πρώτη λέμε όχι· στη δεύτερη, ίσως. Ποια είναι η πρώτη; Σε αυτόν τον πονηρό κόσμο, μεγάλο μέρος της ψυχαγωγίας χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα τις Γραφικές αρχές ή τους νόμους του Θεού. (1Jo 5:19) Οι αληθινοί Χριστιανοί λένε αποφασιστικά όχι σε κάθε τέτοια ψυχαγωγία. Σε αυτήν συγκαταλέγεται οτιδήποτε περιέχει στοιχεία σαδισμού, δαιμονισμού, ομοφυλοφιλίας, πορνογραφίας και βίας ή εκθειάζει άλλες κακοήθεις, ανήθικες πράξεις. (1Co 6:9,10· διαβάστε Apoc 21:8) Όπου και αν βρισκόμαστε, αποδεικνύουμε στον Ιεχωβά πως «αποστρεφόμαστε ό,τι είναι πονηρό» αρνούμενοι να πλησιάσουμε τέτοιου είδους ψυχαγωγία.—Rom 12:9· 1Jo 1:5, 6.

Η δεύτερη κατηγορία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αποτελείται από μορφές ψυχαγωγίας που δεν επικεντρώνονται σε πράξεις τις οποίες καταδικάζει ρητά ο Λόγος του Θεού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προτού επιλέξουμε την εν λόγω ψυχαγωγία, πρέπει να την αξιολογήσουμε προσεκτικά με βάση αυτό που ο Ιεχωβά θεωρεί υγιές, όπως γίνεται φανερό από τις Γραφικές αρχές. (Pro 4:10, 11) Στη συνέχεια, χρειάζεται να πάρουμε προσωπικά μια απόφαση που μας επιτρέπει να διατηρούμε αγαθή συνείδηση. (Gal 6:5· 1Ti 1:19) Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Σκεφτείτε το εξής: Προτού δοκιμάσουμε ένα καινούριο πιάτο, θα θέλαμε πρώτα να μάθουμε ποια είναι τα κύρια συστατικά του. Παρόμοια, προτού συμμετάσχουμε σε μια μορφή ψυχαγωγίας, χρειάζεται να διερευνήσουμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της.—Eph 5:17.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:8 : Job 39:29  Jek 1:10  Apoc 5:8  Hsa 6:2  Pro 15:3  Jek 1:18  Jek 10:12  Heb 4:13  Hsa 6:3  Luk 1:49  Exo 6:3  Apoc 11:17  Apoc 15:3  Exo 3:14  Apoc 1:4

Apoc 14:11: Mat 25:46  2 Th 1:9  Apoc 19:3  Apoc 13:16  Apoc 16:2  Apoc 20:4

1) Η λ. Ἀνάπαυσιν στο εδάφιο Mat 11:29 αποτελεί παραπομπή σε σχετικό εδάφιο των Εβραϊκών Γραφών (Παλαιά Διαθήκη) (Παλ. Διαθ. Jer 6:16).

2) Η λ. Ἀνάπαυσις χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η σύνθετη αυτή λ. Ἀνάπαυσις (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ἀνάπαυσις ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Exo 23:12.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Anapausis.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Rest.

Ἀνάπαυσις, εως, , rest, cessation, tranquillity, sleep; a place of rest, Matt. xii, 43, Luke xi, 24.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Requies.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ruhe.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Repose.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Repose.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Reposo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Repouso.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Rust.