Ευρετήριο

ΔωδέκατοςΡΙΖΑ: < ΔΩΔΕΚΑ < *ΔFΩ-ΔΕΚΑ, *ΔFΩ- < ΔΥΟ (βλ.λ. Δύο, Δέκα).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δωδέκατος, αυτός που κατέχει την δωδέκατη θέση.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Δώδεκα (12) Act 6:2, Mat 19:28, Δύο Mat 5:41, Δέκα Mat 20:24, Δωδεκάφυλος Act 26:7.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Φυλή Jac 1:1, Ἀπόστολος Apoc 21:14, Μαθητής Mat 10:1, 5, Πατριάρχης Act 7:8, Πυλών Apoc 21:12.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μηδείς 1Ti 4:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο-αριθμητικό β΄ κλίσης τρικατάληκτο σε: -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Δωδέκατος: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:20: Exo 28:20  Ca 5:14  Jek 1:16  Dan 10:6  Exo 28:17  Exo 39:10  Job 28:19  Jek 28:13  Exo 28:19  Exo 39:12

1) Η λ. Δωδέκατος χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Twelfth.

Δωδέκατος, η, ον, the twelfth. Fr. δύο and δέκα.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Duodecimus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Zwölfte.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Dodicesima.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Douzième.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Duodécimo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Duodécimo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Twaalfde.