Ευρετήριο

ΔωρεάνΡΙΖΑ: < ΔΩΡΕΑ, αιτ. εν. που χρησιμοποιείται με επιρρηματική σημασία < ΔΩΡΟΝ < θ. ΔΩ-, από όπου το ΔΙΔΩΜΙ "δίνω" (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δωρεάν, άνευ αμοιβής.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Δωρεά Joh 4:10, Δωρῶ Mar 15:45, Δῶρον Mat 2:11, Δώρημα Jac 1:17, Δίδωμι Mat 10:8, Ἐπιδίδωμι Luk 11:12.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Χαρίζομαι Rom 8:32, Χάρισμα Rom 5:15, Λῦτρον Mat 20:28, Ἀντίλυτρον 1Ti 2:6, Αἴτιον Act 19:40, Αιτία 2Ti 1:6,12, Ἀφιλάργυρος Heb 13:5, Ἐλευθερῶ Joh 8:32, Δικαιῶ Rom 6:7, Εἰκή Col 2:18, Παράκλητος 1Jo 2:1, Δοσις Phl 4:15.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἁμαρτία Act 3:19, Καταβολή Mat 13:35, Ἐξαγοράζω Col 3:13, 4:5.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τρόπου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:6: Apoc 7:17 Apoc 22:1  Hsa 55:1  Psa 36:9

Apoc 22:17: Apoc 7:17  Apoc 21:6  Joh 7:37  Hsa 55:1

1) Η λ. Δωρεάν στο εδάφιο Joh 15:25 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Psa 35:19, 69:4).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Cause, Freely, Nought, Vain.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Libero, Grantis.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Kostenlos.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Gratuito.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Librement.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Libre.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Livre.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Gratis.