Ευρετήριο

Νύξ


ΡΙΖΑ: < θ. ΝΥΚΤ- < *NKW-T, συνεσταλμ. βαθμ. του Ι.Ε. *NEKW-T, πβ. σανσκρ. NAK, λατ. NOX, NOCT-IS.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Νύχτα.

2) (Μεταφ.) ο καιρός του θανάτου.

3) (Μεταφ.) ο καιρός της ηθικής εξαχρείωσης και του πνευματικού σκοταδισμού.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Νυχθημερόν 2Co 11:25.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Σκότος Mat 6:23.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἡμέρα Mat 24:37,38,42, Rom 13:12, Heb 4:7, Φῶς Mat 4:16, 5:14.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Νύξ, νυκτός.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Νύκτα: Αιτιατική ενικού.

2) Νύκτας: Αιτιατική πληθυντικού.

3) Νυκτί: Δοτική ενικού.

4) Νυκτός: Γενική ενικού.

5) Νύξ: Ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 20:1-3,10,15: «Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. καἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὄφις ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὁ Σατανᾶς, καἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη καἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καἔκλεισεν καἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσἔτι τἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.» «καὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» «καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.»

Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του ο Ιησούς Χριστός προσδιόρισε το φίδι του εδαφίου Gen 3:15 ως το Σατανά το Διάβολο και το σπέρμα του φιδιού ως τους ακολούθους του Σατανά του Διαβόλου (παραβ. Mat 23:33, Joh 8:44).

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι όλοι αυτοί (Σατανάς και ακόλουθοί του) θα συντριβούν ολοκληρωτικά και για πάντα, όπως περιγράφουν τα ανωτέρω σχετικά εδάφια.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 8:12: Exo 10:22  Hsa 60:2  Eph 6:12  Col 1:13

Apoc 21:25: Hsa 60:11  Hsa 60:20

Apoc 22:5: Apoc 21:25  Hsa 60:19  1 Jo 1:5  Dan 7:18  Apoc 3:21  Apoc 14:1

1) Η λ. Νύξ στο εδάφιο Rom 13:12 μεταφέρει εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων (εδώ από τη στρατιωτική ζωή). Αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιαν. Ελλην. Γραφών (Καινής Διαθήκης).

2) Η λ. Νύκτας στο εδάφιο Mat 12:40 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Joh 2:1).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 1:5,14,16,18, 7:14, Exo 12:30, 24:18, Job 18:15.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Night.

Νύξ, νυκτός, ἡ, night, ὦ σκοτία νύξ, Eurip. Hec. 68; the setting of the sun, evening, the shades of death; ὀλεθρία νύξ, painful darkness, Soph. Œd. C. 1681; metaphor., in N. T., a time of ignorance; sometimes in Homer, death, i. e. the night of death, Il. v, 310; νύκτες generally signifies the hours of the night, Plat. Protag. 310, D; ἀπό μέσων νυκτῶν, Aristoph. Vesp. 218; personified as a deity, ὦ μᾶτερ Νύξ, Æschyl. Eum. 394. Lat. nox.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Nox.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Nacht.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Notte.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Nuit.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Noche.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Noite.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Nacht.