Ευρετήριο

ΠῶςΡΙΖΑ: ΠΟ+ΩΣ, ΚΩΣ, ΠΩΣ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) (Ερωτ.) πώς, κατά ποιον τρόπον.

2) (Εν αρχή λογ.) πώς τώρα;

3) (Εγκλιτ. επιρ.) κατά τινά τρόπον, κάπως.

4) (Επίρ.) για διατύπωση ερωτ.): με ποιο τρόπο, μέσο.

5) (Συνδ.) για την εισαγωγή ειδικών προτάσεων.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Μή-πως 2Co 9:4.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πάντως 1Co 9:22, Τάχα 2Co 2:7, Εἰ Ἄρα Mar 11:13, Εἰ Ἄρα Γε Act 17:27, Διά 2Pe 3:6, Apoc 13:14, Μή Ποτέ Act 5:39, Μήπου Act 27:29, Γίνομαι Heb 9:15.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Βέβαιος Rom 4:16, Βεβαιόω(-ῶ) Rom 15:8, Heb 2:3.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ερωτηματικό - τροπικό επίρρημα.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Mat 21:20: «πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη…!».

Mar 10:23: «πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήμπτε ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται!».

1) Η σύνθετη αυτή λ. Πῶς (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Επὶ επιφωνήσεων, «πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη…!» Mat 21:20· «πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήμπτε ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται!» Mar 10:23.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: How? In What Way? Haply, Means (By Any, Etc), Perhaps.

Πῶς, adv. how? in what way? by what means? hence, πῶς ποτε;in what possible way? how in the world? for what reason? πῶς δή;how so, pray? πῶς νῦν; how now? what do you mean? πῶς δή τοῦτο;how may this be? πῶς γάρ; how should it be so? Demosth., an emphatic negative; πῶς γάρ οὐ; why not? of course, certainly; πῶς ἄν, I wish, how I wish, would I were often construed with the optative, Soph. Aj. 388; Id. Phil. 789; πῶς δ’ οὐ; how should I not? πῶς δοκεῖς; how do you suppose? what do you think? πῶς εἶπας; what do you say? what do you mean? Soph. Electr. 399; when πῶς is interrogative, it is sometimes followed by ὅπως, repeating the question, πῶς δή; φέρ’, ὅπως; how so? come, how? Aristoph. Nub. 660; πῶς με χρή καλεῖν; ὅπως, Id. 673.

Πως, enclitic, in some way, in a certain degree, somehow, by some means, rendering the sense indefinite; with the particles εἰ, μή· as, εἴπως, if possibly; μήπως, lest possibly, in some way; ἄλλως πως, in some other way; καί πως, and somehow, Soph. Phil. 446; ἐάν πως, if perhaps, Id. Trach. 581. See preced. It frequently corresponds with the Latin fere and forte.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Quo Modo? Quo Pacto? Qui?, Quodam Modo, Aliquo Modo.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Wie? In Welcher Weise? Haply, Die Mittel.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Come? In Che Modo? Caso Mai, Mezzi.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Comment? De Quelle Façon? Par Hasard, Moyens.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: ¿Cómo? ¿De Qué Manera? Acaso, Medios.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Como? De Que Maneira? Por Acaso, Meios.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Hoe? Op Welke Manier? Daarheen, Middelen.