Ευρετήριο

ΣωτηρίαΡΙΖΑ: <*ΣΩ- + επίθημα -ΤΗΡ, βλ.λ. Σώζω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Σωτηρία, λύτρωση.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Σώζω Mat 8:25, Σωτήρ Tit 2:11, Σωτήριος Tit 2:11, Διασώζω Act 23:24.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ὑγιαίνω Luk 15:27, Ἀσφάλεια Act 5:23, Ἀσφαλής Phl 3:1, Φυλάσσω 2Pe 2:5, Διαφυλάσσω Luk 4:10, Κύριος 2Pe 3:15, Θεός Apoc 7:10, 19:1, 12:10, Περιποίησις Heb 10:39, Παρεκτός Mat 5:32.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀπώλεια Mat 7:13, 26:8.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Σωτηρία, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Σωτηρία: ονομαστική ενικού.

2) Σωτηρίᾳ: δοτική ενικού.

3) Σωτηρίαν: αιτιατική ενικού.

4) Σωτηρίας: γενική ενικού.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Η Σωτηρία Ανήκει στον Ιεχωβά (Apoc 7:10)

Στη διάρκεια κάποιας έκτακτης εθνικής ανάγκης, ο πατριωτικός ζήλος προσφέρει πολλές φορές στους ανθρώπους ένα αίσθημα ενότητας και δύναμης και μπορεί να προαγάγει ανάμεσά τους ένα πνεύμα συνεργασίας και ενδιαφέροντος για τα κοινά. Ωστόσο, «ο πατριωτισμός είναι τόσο εκρηκτικός όσο και κάθε συναίσθημα», δηλώνει ένα άρθρο στο Περιοδικό της Νιου Γιορκ Τάιμς (The New York Times Magazine), εφόσον «αν αφεθεί ανεξέλεγκτος, μπορεί να προσλάβει άσχημες διαστάσεις». Μερικές εκδηλώσεις του είναι δυνατόν να πάρουν τέτοια τροπή ώστε να καταπατηθούν οι ατομικές και οι θρησκευτικές ελευθερίες ορισμένων πολιτών της χώρας. Οι αληθινοί Χριστιανοί ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν την πίεση να συμβιβάσουν τις πεποιθήσεις τους. Πώς συμπεριφέρονται όταν ένα τέτοιο κλίμα επικρατεί στον κόσμο γύρω τους; Ποιες Γραφικές αρχές τούς βοηθούν να ενεργούν με ενόραση και να διακρατούν ακεραιότητα στον Θεό;»

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Σωτηρία (και πολύς όχλος)

Στη «σωτηρία» που λαμβάνει ο «πολύς όχλος,» περιλαμβάνεται και η έξοδός του απ’ αυτό που προφητεύεται στο εδάφιο Apoc 7:14: «Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, [πρωτότυπο Ελληνικό Κείμενο, Διάστιχος Μετάφρασις της Βασιλείας] και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου.» Τώρα, τι είναι αυτή η «μεγάλη θλίψις»; Αντί της λέξεως «θλίψις» άλλες Βιβλικές μεταφράσεις λέγουν: οδύνη, συμφορά, διωγμός, στενοχώρια και δοκιμασία. Αλλά πολλές άλλες μεταφράσεις λέγουν «θλίψις.»

Η Ελληνική λέξη, που μεταφράζεται μ’ αυτούς τους διάφορους τρόπους είναι θλίψις, Σημαίνει μια κακή εμπειρία. Η Αγγλική λέξη «tribulation» (θλίψις) προέρχεται από τη Λατινική τρίμπουλουμ (tribulum) που σημαίνει «δοκάνη (αλωνιστική σανίδα)».

Για την έκφραση «μεγάλη θλίψις» όπως χρησιμοποιείται στο εδάφιο Apoc 7:14, το βιβλίο Λεκτικές εικόνες της Καινής Διαθήκης υπό Ρόμπερτσον, (Τόμος VI, σελίδες 352, 353) σχολιάζει τα εξής: «Προφανώς κάποια μεγάλη κρίσις εννοείται (Mat 13:19, 24:21, Mar 13:19), μολονότι μπορεί να νοείται και ολόκληρη η σειρά των γεγονότων και συνεπώς να προσδοκάται η τελική κρίσις.» Το εδάφιο Mat 24:21 αναφέρεται κατ’ αρχήν στην καταστροφή της αρχαίας Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. και λέγει: «Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγινεν απ’ αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.» Το εδάφιο Mar 13:19 λέγει: «Διότι αι ημέραι εκείναι θέλουσιν είσθαι θλίψις τοιαύτη, οποία δεν έγεινεν απ’ αρχής της κτίσεως, την οποίαν έκτισεν ο Θεός έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.» Αυτή η θλίψις θα είναι μέρος του «σημείου όταν ταύτα πάντα μέλλωσι να συντελεσθώσιν.» (Mar 13:4) Τα «ταύτα πάντα,» θα περιελάμβαναν και τη συμπλήρωσι της σφραγίσεως των 144.000 πνευματικών Ισραηλιτών. (Apoc 7:1-8).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 12:10: Psa 118:14  Luk 1:69  Rom 13:11  2Co 6:2  Heb 9:28  1Pe 1:5

Apoc 19:1: Apoc 12:10

1) Η λ. Σωτηρίας στο εδάφιο Luk 1:69 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ποιμάνει στο εδάφιο Apoc 7:17 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Σωτηρία στο εδάφιο Apoc 19:1 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Σωτηρίαν στο εδάφιο Act 13:47 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 42:6, 49:6).

5) Η λ. Σωτηρίας στο εδάφιο 2Co 6:2 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 49:8).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Salvation, Saving, Rescue, Deliverance, Health, Safety.

Σωτηρία, ας, , preservation, security, safety; means of escape, Eurip. Med. 14; safe return, Demosth. 1304, 21. Fr. σωτήρ.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Salus, Salvatio, Salutare.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Heil, Erlösung, Rettung, Errettung, Seligkeit.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Salvezza, Salvazione.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Salut, Relèvement.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Salvación.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Salvação, Redenção, Salvação Da Alma, Segurança, Libertação De Perigo.