Ευρετήριο

Ταλαντιαῖος
ΡΙΖΑ: <ΤΑΛΑΝΤΟΝ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αυτός που ζυγίζει όσο ένα τάλαντο.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Τάλαντον Mat 18:24, 25:14-30.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀργύριον Act 3:6, Μέτρον Mat 7:2, Δηνάριον Mat 18:28, Δραχμή Luk 15:8, 9.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Βαλάντιον Luk 22:35, Πτωχός Mat 12:42.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -α, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ταλαντιαία: ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Apoc 16:21: «κα χλαζα μεγλη ς ταλαντιαα καταβανει κ το ορανο π τος νθρπους, κα βλασφμησαν ο νθρωποι τν θεν κ τς πληγς τς χαλζης, τι μεγλη στν πληγ ατς σφδρα.»

Ως (Ελληνικό) μέτρο βάρους ένας χοίνιξ = 2 ξέσται = 1 λίτρο (περ.).

Ως (Ελληνικό) μέτρο βάρους ένα τάλαντο έχει 26 κιλά βάρος.

(Alex Sizoo: Die anticqe Welt und das Neuen Testament – Konstanza 1955 σελ. 66, 67).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 16:21: Job 38:22,23


1) Η λ. αλαντιαῖος χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1)ΑΓΓΛΙΚΑ: Talent, Weighing A Talent.

Ταλαντιαῖος, αία, αῖον, with a talent, weighing a talent. Fr. τάλαντον.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Talentum, Ingenium, sicut talentum descendit.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Talent, Wiegen ein Talent.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Talento, Pesatura A Talento.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Talent, Pesant Une Talent.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Talento, Que Pesa Un Talent.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Talento, Que Pesa Uma Talent.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Talent, Weighing een Talent.