Ευρετήριο

Τέσσαρες

ΡΙΖΑ: Ι.Ε.*KETWOR-, ρίζα με μηδενισμένη τη β΄ συλλαβή που βγαίνει από τη ρίζα KWET(W)ELOR-, πβ. σανσκρ. CATVARAH, λατ. QUATTOR.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τέσσερεις.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Τέταρτος Mat 14:25, Τεσσαροκονταετής Act 7:23, Τεταρταῖος Joh 11:39, Τετράπους Act 10:21, Τετρακόσια Act 5:36, Τετρακισχίλιοι Mat 15:38, Τετράγωνος Act 21:16, Τετραπλοῦς Luk 19:8, Δεκατέσσερες Mat 1:17.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀριθμῶ Mat 10:30, Ἀριθμός Luk 22:3, Μετρῶ 2Co 10:12, Apoc 11:1, Μετρητής Joh 2:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μηδείς 1Ti 4:12, Ἑπτά Mat 18:22, Πέντε Apoc 17:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αριθμητικό επίθετο, δικατάληκτο σε -ες, -ες, -α.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Τέσσαρα: Ονομαστική ή αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

2) Τέσσαρας: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού ή θηλυκού γένους.

3) Τεσσάρων: Γενική πληθυντικού αρσενικού ή θηλυκού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 6:1,14: «Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου.» «καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν.»

Apoc 7:4: «Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ»

Τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην πρώτη ομάδα από 144.000 αφιερωμένους και βαπτισμένους αληθινούς Χριστιανούς που έχουν λάβει την ελπίδα να υπηρετούν ως ουράνιοι ιερείς και να κυβερνούν από εκεί τη γη ως «βασιλιάδες» με τον Ιησού Χριστό (σημ.: η δεύτερη ομάδα αποτελείται απ΄ ένα σύμμικτο πλήθος πιστών ανθρώπων που θα κατοικούν στη γη. Το πλήθος αυτό είναι γνωστό και αυτό από την Αγία Γραφή ως «άλλα πρόβατα ή πολύς όχλος» (Joh 10:16, Apoc 7:9).

Μέσω της διευθέτησης αυτής τακτοποιούνται «όλα τα πράγματα που βρίσκονται στους ουρανούς καθώς και όλα τα πράγματα που βρίσκονται πάνω στη γη» (Col 1:19,20, Eph 1:10).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:6: Act 10:25,26, Jek 1:5-10

Apoc 5:6: Eph 1:22, Hsa 53:7, Joh 1:29, 1Pe 1:19, Joh 19:30, Apoc 5:12, 1:4

Apoc 6:1: Apoc 5:6,5, 4:7

Apoc 6:6: Mat 20:2, Mar 13:8

Apoc 9:13: Apoc 8:6, 11:15, 8:3

Apoc 9:14: Apoc 16:1,12, 17:1,15

Apoc 14:3: Psa 33:3, 98:1, 149:1, Apoc 5:9, 4:8

Apoc 15:7: Psa 75:8, Jer 25:15, 14:9,10

Apoc 19:4: Apoc 4:4, 4:6, Psa 106:48

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Tessara-, Tessera-,Tessar-.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Four.

Τέσσαρες, and Αtt. τέτταρες, ων, οἱ, αἱ, and τά τέσσαρα, four; dat. τέτταρσι, acc. τέσσαρας and –α.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Quattuor.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Vier.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Quattro.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Quatre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Cuatro.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Quatro.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Vier.