Ευρετήριο

Χάρις
ΡΙΖΑ: <Χαίρω (βλ.λ. Χαίρω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Εύνοια, ευμένεια, ευεργεσία παρ' αξίαν καλοσύνη, χάρη, την οποία χορηγεί ο Θεός στους αμαρτωλούς ανθρώπους συγχωρώντας τα αμαρτήματά τους καλώντας όλους να δεχτούν την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού ο οποίος έδωσε το αίμα του για την αιώνια σωτηρία τους (παραβ. Eph 1:7, 2:4-7).

2) Ευχαριστία, ευγνωμοσύνη, θέλγητρο (Luk 17:9, Heb 12:28).

3) Χάρη, κομψότητα, λεπτότητα (Luk 4:22).

4) Ευμένεια, εύνοια (Luk1:30,40,52 Act 2:47, 4:33, 7:10,46, 14:26, 5:40).

5) Συνήθης έκφραση σε επιστολές (Απ. Παύλου) (Rom 1:7, 16:20,24 1Co 1:3, 10:30, Heb 12:15,28), (Απ. Πέτρου) (1Pe 1:2,10, 2:19,20, 4:10, 2Pe 3:18).

6) Παρ’ αξίαν καλοσύνη του Θεού (2Jo 3, Jud 4, Apoc 1:4), του Ιησού Χριστού (Apoc 22:21).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Χάριν Luk 7:47, Χαριτῶ Luk 1:28, Χάρισμα Rom 1:11, 5:15,16, Εὐχαριστία Act 24:3, Χαρά Mat 2:10, Χαίρω Mat 14:11, Χαρίζομαι Rom 8:32.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀποδοχή 1Τi 1:15, Εὐεργεσία Act 4:9, Εὐπρέπεια Jac 1:11, Εὐλογία 2Co 9:5, Ἀδρότης 2Co 8:20, Ἁπλότης 2Co 9:11, Χρηστός 1Pe 2:3, Εὐπρόσδεκτος Rom 15:16, 31, Ἀρεστός Joh 8:29, Εὐάρεστος Rom 12:1, 2, Εὐαρέστως Heb 12:28, Εὔφημα Phl 4:8, Δωρεά Joh 4:10, Δώρημα Rom 5:16, Jas 1:17, Δόσις Phl 4:15, Εὐδοκία Eph 1:5, Ἀγαθόν Plm 14. Ἔλεος Tit 3:5, Χρηστοί, Εὔσπλαχνοι Eph 4:32, Συμπαθείς, Φιλάδελφοι 1Pe 3:8.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀνάθεμα Luk 21:5.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Χάρις -ιτος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χάριν: αιτιατική ενικού.

2) Χάρις: ονομαστική ενικού.

3) Χάριτα: αιτιατική ενικού.

4) Χάριτι: δοτική ενικού.

5) Χάριτος: γενική ενικού.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Ἡ Χάρις (τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ) (Apoc 22:21)

Έτσι λοιπόν, μαζί με τον Ιωάννη, προσευχόμαστε θερμά: «Αμήν! Έλα, Κύριε Ιησού». Και ο Ιωάννης, ο ηλικιωμένος απόστολος, προσθέτει: «Είθε η παρ’ αξία καλοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με τους αγίους». (Apoc 22:20β, 21) Ας είναι και με όλους εσάς που διαβάσατε αυτό το έντυπο. Είθε να πιστεύετε ότι το μεγαλειώδες αποκορύφωμα της Αποκάλυψης πλησιάζει, ώστε να μπορείτε και εσείς να ενωθείτε μαζί μας λέγοντας ένα εγκάρδιο «Αμήν!».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Η λ. Χάρις φανερώνει κυρίως παρ’ αξίαν καλοσύνη, την οποία ο Θεός παρέχει στους αμαρτωλούς ανθρώπους ως ένα δώρο το οποίο δεν το αξίζουν, καθώς συγχωρεί ανεπιφύλακτα τα αμαρτήματα και τις κάθε μορφής παραβάσεις τους, καλώντας ταυτόχρονα να δεχτούν την απολυτρωτική θυσία του Γιου Του, ο οποίος έδωσε το αίμα του για να έχουν έτσι ακώλυτα αιώνια σωτηρία. (Παραβ. Rom 3:23,24, 5:17, 2:4-7, Tit 2:11).

Η ως άνω έκφραση «παρ’ ἀξίαν καλωσύνη» εννοιολογικά φανερώνει πολύ κατάλληλα την καλοσύνη με αγαθότητα, εκδηλώνοντας την υψηλού επιπέδου καλή διάθεση του Θεού έναντι των αμαρτωλών και παραβατών ανθρώπων παρ’ όλο που δεν το αξίζουν. Για το λόγο αυτό η απελευθέρωση των ένοχων ανθρώπων από τη θανατική καταδίκη, η οποία εκδηλώνεται ως χάρις, δηλαδή ως παρ’ αξία καλοσύνη διαμέσου του αίματος του Γιου του Ιεχωβά Θεού, του Ιησού Χριστού.

Επισημαίνεται ότι η χάρις αυτή είχε προλεχθεί και από τον προφητικό λόγο του Θεού (παραβ. 1Pe 1:10) και αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση στα κείμενα ως μια ειδική εκδήλωση των παρ’ αξίαν καλοσύνης από τον Ιεχωβά Θεό και τον Ιησού Χριστό προς την ατελή, αμαρτωλή και ταλαίπωρη ανθρωπότητα. Η έκφραση αυτή είναι έκδηλη τόσο κατά τον πρόλογο με εναρκτήριο χαιρετισμό των επιστολών όσο και κατά το κλείσιμο αυτών στα τελικά σχόλια.

Τέτοιες χαρακτηριστικές αναφορές για την «παρ’ ἀξίαν ἀγαθότητα» (χάρις ΚΕΙΜ.) εμφανίζονται στα εδάφια: Rom 11:6, 1Ti 1:13,14 1Co 15:10, 1Pe 1:2, 2Pe 1:2, 3:18, 2Jo 3, Apoc 1:4, 22:21).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:4: Apoc 1:11  Exo 3:14  Apoc 1:8  Apoc 4:8  Apoc 11:17  Apoc 4:5  Apoc 22:21


1) Η λ. Χάριν στο εδάφιο Luk 1:30 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Χάρις στα εδάφια 1Co 16:23, 2Co 13:13, Gal 6:18, Eph 6:24, Phl 4:23, Col 4:18, 2Th 3:18, 1Ti 6:21, 2Ti 4:22, Tit 3:15, Plm 25, Heb 13:25, 2Pe 3:18 χαρακτηρίζει το στερεότυπο ιδίωμα το οποίο χαρακτηρίζει την επιστολογραφία των βιβλικών χρόνων. Σ’ αυτήν προτάσσεται το όνομα του αποστολέως και έπεται (στη δοτική) το όνομα παραλήπτη. Ο τύπος της επιστολογραφίας αυτής αποτελεί μέρος του λογοτεχνικού χαρακτηριστικού του κειμένου των Χριστιαν. Ελλην. Γραφών (Καινής Διαθήκης).

3) Η σημασία της λ. Χάρις σε μερικά εδάφια τροποποιήθηκε ή επεκτάθηκε ανάλογα με την αντίστοιχη Εβραϊκή (ή Αραμαϊκή) λέξη ακολουθώντας άλλοτε την βαθύτερη έννοια της εβραϊκής (ή της Αραμαϊκής) λέξης λόγω της στενής σχέσης που υπήρχε με αυτή άλλοτε κατά την μετάφραση των Ο΄ (Εβδομήκοντα).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Charis.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Acceptable, Benefit, Bounty, Favour, Gift, Grace, Gracious, Liberality, Pleasure, Thank(s), Thankworthy, Grace, Sake, Behalf, Comeliness, Cuteness.

Χάρις, ιτος, , grace, elegance, lustre; χάρις δ’ ἀπελάμπετο πολλή, and much lustre sparkled from them, or they were very brilliant, Il. xiv, 183; attraction, charm, Pind. Olymp. I, 48; a favor, a kindness, goodwill; a recompense; benevolence, love; gratitude; thanks, acknowledgement; joy, pleasure, fame, glory, Id. i. 29; acc. χάριν, and by the later writers, χάριτα· with classical writers, Χάριτα is one of the Graces; χάριτες, thanks; Plato frequently uses the plural, Crit. 48, D, etc.; Χάριτες (θεαί), the Graces; χάριν δοῦναι τινί, to do one a good turn; χάριν ἀποδιδόναι, to requite a favor, Xen. Cyr. I, 2, 7; φέρειν χάριν τινί, s. as χαρίζεσθαι, Il. v, 211; ἐν χάριτι ποιεῖν, to render an acceptable service, Plat. Phœd.; χάριν νέμειν τινί, to dispense a favor to any one; χάριν τίθεσθαί τινι, to acquire favor with any one, Herodt. vi, 41; εἰδέναι χάριν τινί, to be grateful to any one; ὑμῖν χάριν εἴσεται καὶ ἀποδώσει, he will recognize the favor to you, and will requite it, Xen. Anab. I, 4, 14; χάριν τιθέναι, and also τίθεσθαι, to confer a favor; σοι μυρίαν ἔξω. χάριν, I will give you ten thousand thanks, Eurip. Alc. 560; χάριν κατατίθεσθαι, to deposit (confer) a favor (as it were a loan to be repaid back with interest), Thucyd. I, 33; ἐπιτελεῖν χάριν, to finish the grace or gift, 2 Cor. viii, 6; χάριν διδόναι ὀργῇ, to indulge anger, Soph. Œd. C. 859; χάριν ἔχειν, to thank, and ἔχειν χάριν πρὸς τινά, to have favor with any one, Acts ii, 47; πρὸς χάριν λέγειν, to speak with the view of currying favor; ἔχωμεν χάριν δι’ ἧς λατρεύωμεν τῷ Θεῷ, let us have grace, whereby we may serve God, Hebr. xii, 28; οἱ μὲν παῖδες χάριν οὐδεμίαν ἔχουσιν, sons indeed have no grace, Plut. de Amore Prolis, p. 497; χάριν with κατά understood, is used adverbially, and as ἕνεκα· ὁ νόμος τῶν παραβάσιων χάριν προσετέθη, the law was established because of transgressions, Gal. iii, 19; τούτου χάριν, on account of this, for this reason; οὐ τὴν Ἀθηναίων χάριν ἐστρατεύοντο, Herodt. v, 99, πρός or κατά is understood; τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, the grace of God; πρὸς χάριν, for favor, to gain favor; τοῦ χάριν; for the sake of what? εἰς χάριν, for favor; χθονία χάρις, by metonymy, a wished for or acceptable death, Soph. Œd. C. 1743.

χάρις [ᾰ], ἡ, gen. χάρῐτος: acc. χάριν [ῑ in arsi, Il.5.874], etc.; also

χάριτα Hdt.6.41, 9.107, E.El.61, Hel.1378, X.HG3.5.16, Phylarch. 24 J., PGen.47.17 (iv A.D.), etc. (un-Attic, acc. to Moer.p.414P.): χάριταν Gloss.: pl. χάριτες; dat. χάρισι, χαρίτεσσι, Od.6.237, Il. 17.51, Pi.O.7.93: (χαίρω):—grace:

in objective sense, outward grace or fauour, beauty, prop. of persons or their portraits, θεσπεσίην δ' ἄρα τῷ γε χάριν κατεχεύατ' Ἀθήνη Od.2.12, etc.; χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ Hes.Op.65; εὐμόρφων δὲ κολοσσῶν ἔχθεται χ. ἀνδρί A.Ag. 417 (lyr.): pl., graces, κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων Od.6.237; ὄσσοις χάριτας Ἀφροδίτης ἔχων E.Ba.236; μετὰ χαρίτων gracefully, Th.2.41: less freq. of things, χ. δ' ἀπελάμπετο πολλή, of ear-rings, Il.14.183; of works, ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει Od.15.320; of words, οὔ οἱ χ. ἀμφιπεριστέφεται ἐπέεσσιν 8.175; πλείστη δὲ χ. κατὰ μέτρον ἰούσης [γλώσσης] Hes.Op.720; ταὶ Διωνύσου σὺν βοηλάτα χάριτες διθυράμβῳ Pi.O.13.19; ἡ τῶν λόγων χ. D.4.38, cf. D.H. Comp.23; μῦθοι πληθόμενοι χαρίτων AP9.186 (Antip.Thess.).

glory, Φερενίκου χ. Pi.O.1.18, cf. 8.57,80.

in subjective sense, grace or favour felt, whether on the part of the doer or the receiver (both senses appear in such phrases as ὅτ' . . ἡ χάρις χάριν φέροι S.OC779; χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίκτουσ' ἀεί Id.Aj.522, cf. E.Hel.1234, Arist.Rh.1385a16):

on the part of the doer, grace, kindness, goodwill, τινος for or towards one, Hes.Op.190; τῶν Μεσσηνίων χάριτι πεισθείς Th.3.95; οὐ χάριτι τῇ ἐμῇ not for any kind feeling towards me, Antipho 5.41: abs., εἰ δέ τις μείζων χ. A. Supp.960; τῆς παλαιᾶς χ. ἐκβεβλημένη S.Aj.808; ἦ μεγάλα χ. δώρῳ σύν ὀλίγῳ Theoc.28.24; χ. εὑρεῖν ἐναντίον τοῦ θεοῦ LXX Ge.6.8, al.; χάριν ἔχειν πρὸς τὸν δῆμον Plu.Dem.7; partiality, favour, μήτε ἔλεον μήτε συγγνώμην μήτε χ. μηδεμίαν περὶ πλείονος ποιήσασθαι τῶν νόμων Lys.14.40; οὐ συμφωνοῦσιν ὀργαὶ καὶ χάριτες μακαριότητι Epicur. Ep.ip.28 U., cf. Pl.Lg.740c.

more freq. on the part of the receiver, sense of favour received, thankfulness, gratitude, χάριν καὶ κῦδος ἄροιο Il.4.95; ἀρέομαι πὰρ Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χ. Pi.P.1.76; τινος for a thing, οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ' εὐεργέων Od.4.695, cf. 22.319; ἀντὶ πόνων χ. Th.4.86: less freq. c. inf., οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν μάρνασθαι one has, it seems, no thanks for fighting, Il.9.316, 17.147; οἵ οἱ ἀπεμνήσαντο χ. εὐεργεσιάων Hes.Th.503, cf. Th.1.137; χάριν φέρειν τινί Pi.O.10(11).17; χ. τροφεῦσιν ἀμείβων A.Ag.728 (lyr.); φιλότητος ἀμειβόμεναι χ. S.El.134 (lyr.); χάριν εἰδέναι τινί to acknowledge a sense of favour, feel grateful, once in Hom., ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χ. ἤματα πάντα Il.14.235; freq. in Prose, Hdt.3.21, Lys.2.23, Isoc.4.175, etc.; τούτων for a thing, X.Cyr.1.6.11, etc.; τοῖς διαπεπραγμένοις Plu.Alex.62; μοι χ. οἶδεν ἐπὶ τούτοις Luc. Bis Acc.17; χ. προσειδέναι Pl.Ap.20a; ἀποδιδόναι Id.R.338a; τινὰ ἀποστερῆσαι χάριτος Id.Hp.Mi.372c; later χ. γνῶναι Philostr.VA2.17; πολλὴν γνοῦσα χ. X.Eph.3.5; χ. ἐπίσταμαι πᾶσι Charito 3.4, cf. 8.5, Poll.5.142, Jul.Or.8.246c; also τῶν παροιχομένων ἔχειν σφι μεγάλην χ. Hdt.7.120, cf. 1.71, E.Heracl.767 (lyr.), IT847 (lyr.), Lys.16.1, Hyp.Ath.5: c. part., χ. ἔχειν σωθέντες X.An.2.5.14; also χάριτας ἔχων πατρός owing him a debt of gratitude, E.Or.244: but ἀσπασμάτων χάριν τίν' ἕξει; what thanks will she have for . . ? Id.Hec. 830; χ. ἂν ἐν τούτῳ μείζω ἔτι ἔσχεν Th.8.87; χ. ὀφείλειν to owe gratitude, be beholden, τοῖς θεοῖς S.Ant.331, cf. X.Cyr.3.2.30; προσοφείλειν D.3.31; χ. οὐδεμία ἐφαίνετο πρὸς Ἀθηναίων Hdt.5.90; χάριν ἀθάνατον καταθέσθαι to lay up a store of undying gratitude, Id.7.178, cf. 6.41; τῇ πόλει χ. καταθέσθαι Antipho 5.61, cf. Th.1.33; χάριν λαβεῖν τινος receive thanks from one, S.OT1004, etc.; ἀπολαβεῖν παρά τινων Lys.20.31; τινος for a thing, X.Mem.2.2.5, Aeschin.2.4; διπλῆν ἐξ ἐμοῦ κτήσει χάριν S.Ph.1370; κἀπ' ἐμοῦ κτήσει χ. Id.Tr.471; κομίσασθαι χ. Th.3.58; χάριτος τυχεῖν Lycurg. 135; ἀπέχειν χάριτας Call.Epigr.51.4, etc.; τοῖς θεοῖς χάρις (sc. ἐστί) ὅτι . . , thank the gods that . . , X.An.3.3.14, Cyr.7.5.72; χ. τινί τινος Luc.Tim.36; τινὶ ὑπέρ τινος Plu.2.1122a.

favour, influence, opp. force, χάριτι τὸ πλέον ἢ φόβῳ Th.1.9; χ. καὶ δεήσει, opp. ἀπειλῇ, Plu.Sull.38.

love-charm, philtre, Luc. Alex.5, Merc.Cond.40.

in concrete sense, a favour done or returned, boon, χάριν φέρειν τινί confer a favour on one, do a thing to oblige him, Il.5.211,874, 9.613, Od.5.307, E.IT14, Or.239, And.2.24 (so in Med., of the recipient, ib.9); ἄλλοις χ. φέροντες Th.3.54; χάριν θέσθαι or τίθεσθαί τινι, Hdt.9.60,107, A. Pr.782, E.Hec.1211, etc.; προσθέσθαι S.OC767; χ. ὑπουργῆσαί τινι A.Pr.635; παρασχεῖν S.OC1183; πράσσειν E.Ion36, 896 (lyr.); δράσας Th.2.40; ἀνύσαι prob. in S.Tr.995 (anap.); νέμειν Id.Aj.1371; χ. δοῦναί τινι A.Pr.821, S.OC1489 (but χ. δοῦναι, = χαρίζεσθαι (1.2), indulge, humour, ὀργῇ ib.855; γαστρί Cratin.317); χ. χαρίζεσθαι, v. χαρίζομαι 1.1: χ. ἀνθυπουργεῖν return a favour, S.Fr.339; τίνειν A.Pr.985, Ag.821; χάριτας πατρῴας ἐκτίνων E.Or.453, cf. Pl. Mx.242c, etc.; χ. ἀποδιδόναι τινί Lys.12.60, 28.17; ἀντί τινος X.Ages.2.29; ὑπέρ τινος Isoc.4.56; τῶν ἔργων τὰς χάριτας ἀποδ. τινί Lys.31.24; χάριτας ἀντιδιδόναι Th.3.63; opp. χάριν ἀπαιτεῖν to ask the repayment of a boon, E.Hec.276, cf. Lys.18.23, D.20.156; χάριτας ἀπ. Lycurg.139; χάριν ἐξαιτεῖσθαι S.OC586; χ. ἀποστερεῖν withhold a return for what one has received, Pl.Grg. 520c; τὰς αὑτοῦ εἰς τοὺς φίλους χ. the favours one has done them, Id.Lg.729d; χ. ἄχαρις α thankless favour, one which receives, or deserves, no thanks, A.Pr.545 (lyr.); χ. ἀχάριτος Id.Ch.42 (lyr.), E.Ph.1757 (lyr.).

grant made in legal form, POxy.273.14 (i A.D.), PGrenf.2.70.5 (iii A.D.), etc.; αἱ τῶν Σεβαστῶν χ. imperial grants, OGI669.44 (Egypt, i A.D.).

esp. in erotic sense, of favours granted (v. χαρίζομαι 1.3), ἀλόχου χάριν ἰδεῖν Il.11.243, cf. A.Ag.1206: more freq. in pl., X.Hier.1.34, 7.6, etc.; βίᾳ δ' ἔπραξας χάριτας ἢ πείσας κόρην; Trag.Adesp.402; in full, χάριτες ἀφροδισίων ἐρώτων Pi.Fr.128, cf. Pl.Phdr.254a, al.

gratification, delight, τινος in or from a thing, συμποσίου Pi. O.7.5; ϝίκας Id.O.10(11).78; ὕπνου χ. E.Or.159 (lyr.); even χ. γόων Id.Supp.79 (lyr.); also concrete, of things, a delight, Pi.I.2.19 (pl.); τὰν βοτρυώδη Διονύσου χ. οἴνας E.Ba.535 (lyr.), cf. Ar.Nu.311 (lyr.), Jul.Or.3.125b; ἔνοπτρα, παρθένων χάριτας E.Tr.1108 (lyr.): abs., Ἔρως . . εἰσάγων γλυκεῖαν χ. Id.Hipp.527 (lyr.); opp. λύπη, S.El.821, E.Hel.655 (lyr.); opp. πόνος, S.OC232 (lyr.); θανεῖν πολλὴ χάρις A.Ag.550, cf. 1304; βίου χ. μεθεῖσα E.Med.227; οὐδεμίαν ἔχω τῷ βίῳ χάριν Ar.Lys.865; τοῖς δὲ σιτίοις χ. οὐδεμίαν οἶδ' ἐσθίων ib.869; less freq. in Prose, χ. καὶ ἡδονή Pl.Grg.462c, cf. D.20.26; τοσαύτην ἔχει χ. Isoc.9.10.

δαιμόνων χάρις homage due to them, their worship, majesty, A.Ag. 182 (lyr.); ἀθίκτων χ. ib.371 (lyr.); ὅρκων E.Med.439 (lyr.).

thank-offering, εὐκταία χ. τινός, opp. a common gift, A.Ag.1387, cf. X.Hier.8.4; ἔπεμψε χαίτην κουρίμην χ. πατρός A.Ch.180, cf. 517; τιμὴ καὶ γέρα καὶ χ. Pl.Euthphr.15a, cf. La.187a.

Special usages:

acc. sg. as Adv., χ. τινός in any one's favour, for his pleasure, for his sake, χ. Ἕκτορος Il.15.744; ψεύδεσθαι γλώσσης χ. for one's tongue's pleasure, i.e. for talking's sake, Hes.Op.709, cf. A.Ch.266; rarely with Art., τὴν Ἀθηναίων χάριν ἐστρατεύοντο Hdt.5.99.

as Prep., sts. before its case (once in Pi., P.2.70; χάριν πλησμονῆς Pl.Phdr.241c; χ. φιλίας Epicur.Sent.Vat.28; χ. τίνος; LXX 2 Ch.7.21, cf. POxy.743.29 (i B. C.), etc.), but mostly after, for the sake of, on behalf of, on account of, κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα δυσπότμου χάριν χλιδᾶς S.OT888 (lyr.); τοῦ χάριν; for what reason? Ar.Pl.53; συγχωρῶ τοῦ λόγου χ. Pl.R.475a; so ἐμὴν χάριν, χάριν σήν, for my, thy pleasure or sake, A.Pers.1046 (lyr.), E.HF1238, etc.; κείνου τε καὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χ. S.Tr.485: less freq. with the Art., τὴν σὴν δ' ἥκω χ. Id.Ph.1413 (anap.); σοῦ τε τήν τ' ἐμὴν χ. E.Ph.762:—pleon., τίνος χάριν ἕνεκα; Pl.Lg.701d; also χάριν τινός as far as regards . . , as to . . , ἔπους σμικροῦ χ. S.OC443; δακρύων χάριν if tears would serve, Id.Fr.557.6; χ. θανάτου πόλιν ἀτείχιστον οἰκοῦμεν Epicur.Sent.Vat.31; also, about, ἔπεμφεν ἐπὶ τὴν πενθεράν σου χ. τοῦ κτήματος about the farm, PFay.126.5 (ii/iii A. D.).—Orig. an acc. in apposition with the sentence, as in Il.15.744, etc., being a favour, since it is (was) a favour, as is evident in κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο E.IT566; τινὸς νίκας ἀκάρπωτον χ. S.Aj.176 (lyr.).

with Preps.:

εἰς χάριν to do a pleasure, οὐδὲν ἐς χ. πράσσων Id.OT1353 (lyr.); ἐς χ. τίθεσθαί τι Plu.Mar.46; μηδὲ κρίσιν εἰς χ. ἕλκε Ps.-Phoc.9 (but ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χ. in such a way as to earn thanks . . Th.3.37); also κατὰ χάριν Pl.Lg.740c; χάριτος ἕνεκα ib.771d.

πράσσειν τί τινι πρὸς χάριν S.OC1776 (anap.); δρᾶσαι E.Hel.1281; τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγειν τι Id.Hec.257, cf. X.Mem.4.4.4, HG6.3.7, Isoc.2.18, D.8.1 (but πρὸς χ. βορᾶς for the sake of it, S.Ant.30); πρὸς χ., opp. κλαίων, Id.OT1152:—but πρὸς χ. εὐσεβίας, just like χάριν, Pi.O.8.8; τίνος νόμου ταῦτα πρὸς χ. λέγω; S.Ant.908; πρὸς ἰσχύος χ. E.Med.538; πρὸς χ. alone, as a favour, freely, πρὸς χ. τε κοὐ βίᾳ S.Fr.28; but κορέσαι στόμα πρὸς χ. to their heart's content, Id.Ph.1156 (lyr.).

ἐν χάριτι κρίνειν τινά to decide from partiality to one, Theoc.5.69; but also, for one's gratification, pleasure, ἐν χάριτι διδόναι or ποιεῖν τινί τι, X.Oec.8.10, Pl.Phd.115b: παραλαμβάνειν ἐν χάρισιν gratefully, Id.Lg.796b.

διὰ χαρίτων εἶναι or γίγνεσθαί [τινι] to be pleasing to one, X.Hier.9.1,2.

ἐθελοντὶ καὶ μετὰ χάριτος of pure good will, Plb.2.22.5, etc.; ἐθελούσιοι καὶ χάριτος ἕνεκα ἐξιόντες X.Cyr.4.2.11.

metaph. of the cypress, Gp.11.4.1; of some kind of myrtle, Sch.Il.17.51; of salt, ὅτι τὸ ἀναγκαῖον ἡδὺ ποιοῦσιν (sc. ἅλες) Plu.2.685a.

Χάρις, ἡ, as a mythological pr. n. declined like χάρις, save that the acc. is generally Χάριτα (exc. AP5.148 (Mel.), Luc.DDeor. 15.1, Paus.9.35.4): poet. dat. pl. Χαρίτεσσι Il.17.51, Pi.N.9.54; Χάρισσιν ib.5.54:—Charis, wife of Hephaestus, Il.18.382; mostly in pl. Χάριτες, αἱ, the Graces, 14.267,275, Od.6.18, Pi.O.2.50, etc.; three in number, Hes.Th.907, etc. (τέσσαρες αἱ X., as a compliment, Call.Epigr.52.1); attendants of Aphrodite, Il.5.338, Hes. Op.73, h.Ven.61, Paus.6.24.7; coupled with Μοῦσαι, Hes.Th.64; κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, i.e. like that of the Graces, Il.17.51; worshipped at Orchomenus in Boeotia, Ἐτεόκλειοι Χάριτες θεαί Theoc. 16.104, cf. Sch. ad loc., Str.9.2.40, Paus.9.35.3, 9.38.1: but at Lacedaemon and Athens only two were orig. worshipped, Id.3.18.6, 9.35.2; Χαρίτων ἱερὸν ἐμποδὼν ποιοῦνται Arist.EN1133a3; θύειν ταῖς X. Plu.2.141f; in adjurations, πρὸς τῶν Χαρίτων Pl.Tht. 152c; νὴ τὰς X. Luc.Hist.Conscr.26; ὦ φίλαι X. Plu.2.710d.— Rarely in sg., X. ζωθάλμιος Pi.O.7.11; Χάριτος ἡδίστης θεῶν Antiph. 228.4.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Gratia, Gratias, Lepos, Venus, Lepor, Venustas, Decus, Décor, Decorum, Honestas.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Gnade, Anmut, Grazie, Huld, Tischgebet, Anstand, Frist, Charme, Verzierung, Zahlungsfrist, Vergünstigung, Takt, Eigenschaft, Omament.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Grazia, Favore, Comporto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Grâce, Répit, Distinction, Joliesse.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Gracia, Elegancia, Donaire, Garbo, Armonía, Divina, Finura, Graciosidad, Amenidad, Demora.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Graça, Elegância, Encanto, Favor, Beleza, Bondade, Mercê, Atração.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Genade, Dank Charm.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Luk|2|40|Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Luk|2|52| Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Luk|4|22| Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος;

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Luk|6|32| καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Luk|6|33| 33 καὶ [γὰρ] ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Luk|6|34| καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις [ἐστίν]; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Joh|1|14| Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Joh|1|16| ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Joh|1|17| ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|4|33| καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|13|43| λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|14|3| ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι [ἐπὶ] τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|14|26| κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|15|11| ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|15|40| Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|18|27| βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν, ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος·

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|20|24| ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Act|20|32| Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|1|7|πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|3|24| δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|5|15| Ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|5|17| εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|5|20| νόμος δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα· οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|5|21| ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|6|1| Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ;

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|6|17| χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|11|5| οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|11|6| εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|12|3| Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Rom|16|20| ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Co|1|3| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Co|1|4| Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Co|10|30| εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Co|15|10| χάριτι δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ [ἡ] σὺν ἐμοί.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Co|15|57| τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Co|16|23| ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|1|2| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|1|12| Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, [καὶ] οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|1|14| καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου [ἡμῶν] Ἰησοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|4|15| τὰ γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|8|7| Ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|8|16| Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|8|19| οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν [αὐτοῦ] τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν, 2

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|9|15| Χάρις τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|12|9| καὶ εἴρηκέν μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Co|13|13| Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Gal|1|3| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Gal|1|6| Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Gal|1|15| Ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Gal|5|4| κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Gal|6|18| Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|1|2| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|1|6| εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|1|7| Ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|2|5| καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ, – χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι –

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|2|7| ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|2|8| Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|3|2 – εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|3|7| οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|3|8| Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|4|7| Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Eph|6|24| ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Phl|1|2| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Phl|1|7| Καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Phl|4|23| Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Col|1|2| Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Col|3|16| Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν [τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Col|4|6| ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Col|4|18| Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Th|1|1| Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Th|5|28| Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Th|1|2| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς [ἡμῶν] καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Th|2|16| Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ [ὁ] θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Th|3|18| Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Ti|1|2| Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει, χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Ti|1|14| ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Ti|6|21| ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Ti|1|2| Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ, χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Ti|2|1| Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Ti|4|22| Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Tit|1|4| Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν, χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Tit|2|11| Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Tit|3|7| ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Tit|3|15| Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Heb|2|9| τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Heb|4|16| προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Heb|10|29| πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Heb|12|15| ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ δι᾽ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Heb|13|9| Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Heb|13|25| Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|1|2| κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρὸς ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|1|10| περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|2|19| τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|2|20| ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|3|7| Οἱ ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|4|10| ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|1Pe|5|10| Ὁ δὲ θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ [Ἰησοῦ], ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Pe|1|2| χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|2Pe|3|18| αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. [ἀμήν.]

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Apoc|1|4| Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ

ΧΑΡΙΣ (XARIS)|Apoc|22|21| Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων.