Ευρετήριο

Ὑάκινθος
ΡΙΖΑ: Αβεβαίου ετύμου, πιθανόν μεσογειακό δάνειο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Υάκινθος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὑακίνθινος Apoc 9:17.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἄνθος Jac 1:10.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Χόρτος 1Co 3:12, Δένδρον Mat 12:33

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Ὑάκινθος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὑάκινθος: ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 21:20: «ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:20: Exo 28:20  Ca 5:14  Jek 1:16  Dan 10:6  Exo 28:17  Exo 39:10  Job 28:19  Jek 28:13  Exo 28:19  Exo 39:12

1) Η λ. Ὑάκινθος χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Jacinth.

Ὑάκινθος, ου, , Hyacinthus, a youth; the flower called a hyacinth, Il. xiv, 348; see Ovid. Metam. x, 212; darkcolored; of a deep purple; a precious stone, called by the same name.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Hyacinthus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Hyazinthe.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Giacinto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Jacinthe.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Jacinto.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Jacinto.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Hyacint.