Ευρετήριο

Ὑπομονή
ΡΙΖΑ: ΥΠΟΜΕΝΩ<ΥΠΟ+ΜΕΝΩ (βλ.λ. Ὑπό και Μένω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Υπομονή, καρτερικότητα, ανοχή, αντοχή,

2) Ψυχική δύναμη με την οποία ανέχεται η περιμένει κανείς κάτι χωρίς να δυσανασχετεί ή να βιάζεται υπερβολικά.

3) η ικανότητα να αντιμετωπίζει κάποιος τις δυσκολίες με θάρρος, σταθερότητα, παραμένοντας αμετακίνητος, διατηρώντας ορθή, σωστή και αισιόδοξη διάθεση μπροστά σε κάθε δοκιμασία (Rom 15:45, Jac 1:5), πειρασμό, δύσκολη περίσταση, παθήματα (Luk 8:11,13,15) ακόμα και διωγμό.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὑπομένω Mat 10:22, Ἐπιμένω Rom 6:1, Καταμένω Act 1:13.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Καρτερῶ Heb 11:27, Προσκαρτερῶ Act 1:14, Μακροθυμῶ Mat 18:26, Heb 6:15, Μακροθυμία Heb 6:12, Παρατείνω Act 20:7, Ἀναμένω 1Th 1:10, Περιμένω Act 1:4, Βαστάζω Rom 15:1, Προσμένω Mat 15:32.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀπέχω Mar 14:41, Παραιτοῦμαι Luk 14:19, 29, Ἀδημονῶ Mat 26:37, Mar 14:33, Phl 2:26.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ὑπομονή, -ῆς.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὑπομονή: ονομαστική ενικού.

2) Ὑπομονῇ: δοτική ενικού.

3) Ὑπομονήν: αιτιατική ενικού.

4) Ὑπομονῆς: γενική ενικού.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

(Ὧδε) ἡ ὑπομονή τῶν ἁγίων (Apoc 14:12)

Τώρα μιλάει ο τρίτος άγγελος. Ακούστε! «Και άλλος άγγελος, τρίτος, τους ακολούθησε λέγοντας με δυνατή φωνή: “Αν κάποιος λατρεύει το θηρίο και την εικόνα του, και λαβαίνει σημάδι στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιει και αυτός από το κρασί του θυμού του Θεού που χύνεται ανέρωτο στο ποτήρι της οργής του”». (Apoc 14:9, 10α).

Στα εδάφια Apoc 13:16, 17, έγινε γνωστό ότι στη διάρκεια της ημέρας του Κυρίου εκείνοι που δεν λατρεύουν την εικόνα του θηρίου θα υπέφεραν—μάλιστα θα θανατώνονταν. Τώρα μαθαίνουμε ότι ο Ιεχωβά έχει αποφασίσει να φέρει σε κρίση εκείνους “που έχουν το σημάδι, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του”. Αυτοί θα αναγκαστούν να πιουν το πικρό «ποτήρι της οργής» του θυμού του Ιεχωβά. Τι θα σημάνει αυτό για τους ίδιους; Το 607 Π.Κ.Χ., όταν ο Ιεχωβά ανάγκασε την Ιερουσαλήμ να πιει το «ποτήρι της οργής του», η πόλη υπέστη «λεηλασία και συντριβή, και πείνα και σπαθί» στα χέρια των Βαβυλωνίων. (Hsa 51:17,19).

Παρόμοια, όταν εκείνοι που ειδωλοποιούν τις πολιτικές δυνάμεις της γης και την εικόνα αυτών των δυνάμεων, τα Ηνωμένα Έθνη, πιουν το ποτήρι της οργής του Ιεχωβά, το αποτέλεσμα θα είναι συμφορά για αυτούς. (Jer 25:17, 32, 33). Θα καταστραφούν πλήρως.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 3:10: «τι τρησας τν λγον τς πομονς μου, κγ σε τηρσω κ τς ρας το πειρασμο τς μελλοσης ρχεσθαι π τς οκουμνης λης πειρσαι τος κατοικοντας π τς γς.»

Το εδάφιο εδώ χρησιμοποιείται και αναφέρεται από τους Έλληνες – λογίους και ελληνιστές μελετητές στα πλαίσια του ισχυρισμού τους ότι μέσω των περιεχομένων της «Καινής Διαθήκης» προβάλλεται και παρουσιάζεται ένα «οικουμενικό ιστορικό γεωγραφικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο προβάλλεται ο Ελληνικός πολιτισμός από την Αρχαία εποχή και την εποχή του Μεγ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του μέχρι και την εποχή του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων. Ο Ελληνικός αυτός πολιτισμός είναι υψηλός και έδωσε στην παγκόσμια ζωή διάσταση βάθους, πλάτους και ύψους μέσω της Ελληνικής γλώσσας, με κύριο γνώρισμα ότι συνήργησε μέσω της «θείας προνοίας» στην παροχή «νέας υψηλής διδαχής αληθείας», μια «καινή διδαχή» με διατυπώσεις θεολογικές, δογματικές και φιλοσοφικές, αντάξιες του υψηλού φρονήματος της εποχής του, αποδεκτός ακόμη και από τον Ρωμαίο ποιητή Οράτιο (παραβ. Graecia capta forum victorem cepit – Horatii Epist II 1156 και Ed. Wechssler: Hellas im Evagelium (Berlin 1936).

(Σημ.: Τα σχετικά Γραφικά εδάφια Mar 1:27 και Act 17:19 που αναφέρουν οι εν λόγω συγγραφείς και λόγιοι αποδεικνύουν το αντίθετο, καθ’ ότι η νέα διδασκαλία του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων συγγραφέων του θεόπνευστου ΚΕΙΜ. της «Καινής Διαθήκης» γνωστού παγκόσμια ως Ελληνικών Χριστιανικών Γραφών περιγράφει με σαφήνεια την ως άνω αντίφαση και αντίθεση.

Έτσι λοιπόν ο Απ. Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα (51 μ.Χ.) κήρυξε στον Άρειο Πάγο τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού παίρνοντας αφορμή «τον Αληθινό Θεό»και Δημιουργό των πάντων με σαφήνεια και λογική πληρότητα (για τους Αθηναίους ακροατές του τόνισε: «τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεός, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν…» (Act 17:30).

Έτσι και για τον Ελληνικό κόσμο «οι καιροί της άγνοιας» αποτελούν πλέον παρελθόν και στους πρώτους πιστεύσαντες Χριστιανούς σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 28.000 και πλέον αφιερωμένοι και βαπτισμένοι Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά που διδάσκουν με συνέπεια και ακρίβεια. Τα ίδια καλά νέα όπως ο Ίδιος ο Ιδρυτής και θεμελιωτής της Χριστιανοσύνης ο Ιησούς Χριστός είπε, έκανε και υπέδειξε πώς να γίνεται «διδαχή της αληθείας» (παραβ. Mat 24:14, 28:79,20).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:3: Luk 21:19  Heb 12:1

Apoc 3:10: Luk 8:15  Luk 21:19  2Ti 2:12  Heb 10:36  Heb 12:3

Apoc 13:10: Mat 24:13  Heb 10:36  Heb 12:3

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ὑπομονή (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ὑπομονή στο εδαφ. 2Pe 1:6 χρησιμοποιείται δύο φορές για έμφαση λόγω της σοβαρότητάς της. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Ὑπομονή στο εδάφιο 1Ti 6:11 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ὑπομονή ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Continuance, Enduring, Patience, Patient, Wait.

Ὑπομονή, ῆς, , a waiting or remaining, patience; endurance, fortitude; a continuing or persisting; a sustaining, as the schock of an enemy. Fr. ὑπομένω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Patientia, Sufferentia, Sustinentia, Tolerantia.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Geduld.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Pazienza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Patience.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Paciencia.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Paciência.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Geduld.