Ευρετήριο

Φιλαδελφία
ΡΙΖΑ: <ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ<ΦΙΛΟΣ+ΑΔΕΛΦΟΣ (βλ.λ. Φίλος και Ἀδελφός).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αδελφική αγάπη, αγάπη για τους αδελφούς.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Φιλάδελφος 1Pe 3:8, Ἀδελφότης 1Pe 2:17, Φιλέω Mat 10:37, Φιλία Jac 4:4, Ἀδελφός Mat 1:2, Ψευδάδελφος 2Co 11:26.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀγάπη Joh 13:35, 15:9, 10, 13.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ψευδάδελφος 2Co 11:26, Μισῶ Joh 12:25, 1Jo 2:9, 11, 3:15, 4:20.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Φιλαδελφία, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Φιλαδελφίαν: αιτιατική ενικού.

2) Φιλαδελφία: ονομαστική ενικού.

3) Φιλαδελφίᾳ: δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Rom 12:10: «Τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι».

Apoc 1:11: «λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:11: Apoc 3:7

1) Η σύνθετη αυτή λ. Φιλαδελφία (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Φιλαδελφία στο εδάφιο 2Pe 7 χρησιμοποιείται δύο φορές για έμφαση λόγω της σοβαρότητάς της. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Philadelpian.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Brotherly Love, Charity, Fraternity.

Φιλαδελφία, ας, , brotherly affection.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Fraternitatis Amor, Charitas Fraternitatis, Βenevolentiae.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Bruderliebe, Nächstenliebe, Brüderlichkeit.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: L'amore Fraterno, La Carità, La Fraternità.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: L'amour Fraternel, La Charité, La Fraternité.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: El Amor Fraternal, Caridad, Fraternidad.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Amor Fraternal, Da Caridade, Da Fraternidade.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Broederlijke Liefde, Naastenliefde, Broederlijkheid.