Ευρετήριο

Χαλκός
ΡΙΖΑ: Αβεβαίου ετύμου, ίσως <Ι.Ε. *GHE(E)GH-, ρίζα που χρησιμοποιείται για διάφορα μέταλλα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χαλκός. Μαλακό και εύκολα σφυρηλατούμενο μέταλλο, καθώς με την προσθήκη κραμάτων με άλλα μέταλλα καθίσταται σκληρότερο, όπως είναι ο μπρούντζος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Χαλκίον Mat 7:4, Χαλκεύς 2Ti 4:14, Χαλκοῦς Apoc 9:20, Χαλκολίβανον Apoc 1:15.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Νόμισμα Mat 22:19, Ἀργύριον Act 3:6, Χρῆμα Mar 10:23, Κέρμα Joh 2:15, Στατήρ Mat 17:27, Δηνάριον Mat 18:28, Κοδράντης Mat 5:26, Τετράδραχμον Mat 26:15, Δραχμή Luk 15:8,9, Γαζοφυλάκιον Joh 8:20, Κορβανᾶς Mat 27:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὀστράκινος 2Co 4:7, Ξύλινος 2Ti 2:21, Κεραμεικός Apoc 2:27.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Χαλκός, -οῦ.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χαλκόν: αιτιατική ενικού.

2) Χαλκός: ονομαστική ενικού.

3) Χαλκοῦ: γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:2: «καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου [καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου] καὶ μεμισημένου»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:2: Jer 50:2  Hsa 21:9  Jer 51:8  Apoc 14:8  Psa 39:5  Hsa 13:21  Jer 50:39  Jer 51:37

1) Η λ. Χαλκός στο εδάφιο 1Co 13:1 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Χαλκός ως παράγωγο ουσιαστικό της Χαλκεύς δηλώνει ένα πρόσωπο το οποίο ασχολείται με αυτό που σημαίνει η πρωτότυπη λέξη. Προέρχεται δε από τη Μυκηναϊκή εποχή.

3) Η λ. Χαλκόν που υπάρχει στο εδάφιο Mar 6:8 στο οποίο (εδάφιο) υπάρχει μείξη ορθού και πλάγιου λόγου. Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Brass, Copper, Money.

Χαλκός, οῦ, , brass, Thucyd. iii, 68; copper, Palœph.; bronze, iron, steel; arms or armor of brass or steel (the arms of the Greeks were made of a compound of brass and tin), Xen. Anab. i, 8, 5; money; χαλκοῦ πρίασθαι, to buy for money; any thing made of brass; a knife, an axe; a sword, a spear.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Aes, Aeramentum, Cuprum, Pecunia, In aere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Kupfer, Messing.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Rame, Ottone.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Cuivre, Laiton.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Cobre, Latón.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Cobre, Latão.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Koper, Messing.