Ευρετήριο

ΧαλκοῦςΡΙΖΑ: <ΧΑΛΚΟΣ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χάλκινος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Χαλκός Mat 10:9, Χαλκίον Mar 7:4, Χαλκολίβανον Apoc 1:15, Χαλκεύς 2Ti 4:14.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἄγγος Mat 13:48, Σκεῦος Rom 9:21, 22, Κέρμα Joh 2:15, Νόμισμα Mat 22:19, Στατήρ Mat 17:27, Δραχμή Luk 15:8, 9, Τετάδραχμον Mat 26:15, Δηνάριον Mat 18:28, Κοδράντης Mat 5:26.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀργυροῦς Apoc 9:20, Χρυσοῦς Apoc 9:20.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, συνηρημένο σε: -οῦς, -ῆ, -οῦν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χαλκᾶ: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 4:6: «κα νπιον το θρνου ς θλασσα αλνη μοα κρυστλλ. Κα ν μσ το θρνου κα κκλ το θρνου τσσαρα ζα γμοντα φθαλμν μπροσθεν κα πισθεν.»

Apoc 5:8: «Κα τε λαβεν τ βιβλον, τ τσσαρα ζα κα ο εκοσι τσσαρες πρεσβτεροι πεσαν νπιον το ρνου χοντες καστος κιθραν κα φιλας χρυσς γεμοσας θυμιαμτων, α εσιν α προσευχα τν γων»

Apoc 18:11-13: «Κα ο μποροι τς γς κλαουσιν κα πενθοσιν π ατν, τι τν γμον ατν οδες γορζει οκτι γμον χρυσο κα ργρου κα λθου τιμου κα μαργαριτν κα βυσσνου κα πορφρας κα σιρικο κα κοκκνου, κα πν ξλον θϊνον κα πν σκεος λεφντινον κα πν σκεος κ ξλου τιμιωττου κα χαλκο κα σιδρου κα μαρμρου, κα κιννμωμον κα μωμον κα θυμιματα κα μρον κα λβανον κα ονον κα λαιον κα σεμδαλιν κα στον κα κτνη κα πρβατα, κα ππων κα εδν κα σωμτων, κα ψυχς νθρπων.»

Όλα τα πολύτιμα πράγματα και αντικείμενα, κατά τους ιστορικούς της εποχής, ήταν είδη πολυτελείας, τα οποία πωλούσαν οι έμποροι σε πολύ υψηλές τιμές, όπως π.χ. τα μαργαριτάρια και η πορφύρα (παραβ. Mat 13:46). Πελάτες στους εμπρόρους ειδών πολυτελείας ήταν οι ηγεμόνες, οι εξέχοντες πολίτες και τα επιφανή πρόσωπα. Γνωστή «πορφυροπῶλις» ήταν η Λυδία από τα Θυάτειρα που έμενε στους Φιλίππους (Act 16:14,40).

Σχετικά με όλα αυτά, ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού αναφέρει: «Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ» (1Ti 2:9).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:20: Deu 31:29  Jer 5:3  Deu 32:17  Psa 106:37  1 Co 10:20  Psa 115:4  Psa 135:15  Hsa 44:9  Jer 10:5  Dan 5:23   
1) Η λ. Χαλκοῦς χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Of Brass.

Χαλκοῦς, contract. of χάλκεος, of brass, brazen; also, a copper coin, a chalcus, eight of which made an obolus. The chulcus again was divided into seven lepta. Fr. χαλκός.

Χάλκεος, οῦς, έα, Ion. –έη, ῆ, -εον, οῦν, and χάλκεος, ου, ὁ, ἡ, made of brass, brazen, Herodt. ii, 152; hard, indefatigable; χάλκεον ἦτορ, a hard heart; χάλκεος ὕπνος, a brazen or iron sleep, i. e. the sleep of death, Il. xi, 241; loud, piercing; also, a brazen statue; Σόλωνα ψηφίσασθαι χαλκοῦν ἐν ἀγορᾷ στῆσαι, Demosth. 807, 18. Th. χαλκός.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Aeneus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Kupfer, Aus Messing.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Di Rame, Di Ottone.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: De Cuivre, De Laiton.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: De Cobre, De Latón.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: De Cobre, De Bronze.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Koperen, Van Brass.