Ευρετήριο

Χλιαρός
ΡΙΖΑ: <ΧΛΙ-<*GHLI- μηδενισμένη βαθμίδα του Ι.Ε. *GHLEI- "λαμπρός".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χλιαρός, υπόθερμος.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: (Οὔτε) Ζεστός Apoc 3:16, (Οὔτε) Ψυχρός Apoc 3:16.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ζεστός Apoc 3:16, Θερμός Act 28:3, Θερμαίνομαι Mar 14:54, Ψυχρός Mat 10:42, Ζέω Rom 12:11, Ψύχω Mat 24:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης τρικατάληκτο σε -ος, -α, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χλιαρός: ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 3:16: «οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:16: Psa 69:9  2Co 9:2  Pro 25:13  Pro 25:25

1) Η λ. Χλιαρός χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Lukewarm.

Χλιαρός, ά, όν, tepid, lukewarm; made warm, Aristoph. Acharn. 975; Herodt. iv, 181; agreeable, pleasant; χλιαρόν γελάσας, laughing pleasantly, Pind. Pyth. ix, 66; χλιαρόν, Poet. for χλιαρῶς, sweetly. Th. χλιαίνω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Tepidus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Lau.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Tiepido.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Tiède.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Tibio.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Morno.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Lauw.