Ευρετήριο

Χρυσίον
ΡΙΖΑ: <ΧΡΥΣΟΣ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Χρυσός, χρυσάφι.

2) Οτιδήποτε κατασκευασμένο από χρυσό.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Χρυσός Mat 10:9, Χρυσοῦς 2Ti 2:20, Χρυσοδακτύλιος Jac 2:2.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Χρῆμα Mar 10:23, Ἀργύριον Act 3:6, Κιβωτός Apoc 17:4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀργύριον Act 3:6.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Χρυσίον, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χρυσίον: ονομαστική ή αιτιταική ενικού.

2) Χρυσίου: γενική ενικού.

3) Χρυσίῳ: δοτική ενικού.

4) Χρυσίων: γενική πληθυντικού.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 3:17-18: «ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εὁ ταλαίπωρος καἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καἱμάτια λευκἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.»

Στη Λαοδίκεια υπήρχαν πολυάριθμοι Ιουδαίοι. Ήταν μια αξιόλογη εμπορική πόλη, γνωστή από την εξαγωγή υφασμάτων. Ήταν επίσης έδρα διδασκαλείου ιατρών.

Λόγω του πλούτου και του τρόπου ζωής τους, με τα θέατρα, τα στάδια και τα γυμναστήρια της πλούσιας πόλης τους, οι Λαοδικείς «ήταν άτομα που αγαπούσαν τις απολαύσεις μάλλον παρά τον Θεό» (2Ti 3:4).

Οι πλούσιοι, λοιπόν, Λαοδικείς ήταν φτωχοί από πνευματική άποψη χωρίς θησαυρούς συσσωρευμένους στον ουρανό (Mat 6:19-21). Δεν είχαν κρατήσει το μάτι τους απλό με το να βάλουν πρώτα στη ζωή τους τη Βασιλεία του Θεού. Βρίσκονται, λοιπόν, πραγματικά στο σκοτάδι, είναι τυφλοί χωρία καμία πνευματική όραση (Mat 6:22,23,33).

Έτσι σαν θύματα του υλισμού, στα μάτια του Ιησού Χριστού ήταν γυμνοί (Apoc 16:15).

Παρόμοια και σήμερα υπάρχει διάχυτη η αυτοπεποίθηση-παγίδα, η οποία πηγάζει από την εμπιστοσύνη στους ανθρώπινους πόρους και στα υλικά αποκτήματα.

Μερικοί «πιστοί Χριστιανοί» σαν τους εκκλησιαζόμενους του Χριστιανικού κόσμου παραμελούν τις Χριστιανικές πνευματικές συναθροίσεις με το να είναι απλά εικονικοί «εκτελεστές του Λόγου» (Jac 1:22). Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις έχουν προσηλώσει τη διάνοια και την καρδιά τους στα σύγχρονα μέσα διαβίωσης (αυτοκίνητα, σπίτια, ρούχα, απολαύσεις κάθε είδους) και οδηγούνται σε μια πνευματική εξασθένιση (Heb 5:11,12). Τελικά έχοντες μια χαλαρή συνείδηση, διατηρούν και διακρίνονται για μια πνευματική χαλαρότητα και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως ένα είδος ανθρώπου ταλαίπωρου, αξιολύπητου, φτωχού, τυφλού και γυμνού (Apoc 3:17). Όμως παρά τη θλιβερή αυτή κατάσταση υπάρχει θεραπεία σύμφωνα με τη συμβουλή του Ιησού στο παρόν εδάφιο (3:18).

Το αληθινό Χριστιανικό «χρυσάφι» καθαρισμένο από φωτιά και χωρίς ακαθαρσίες πλέον, γίνεται «πλούσιο ως προς τον Θεό» (Luk 12:21). Οι αληθινοί Χριστιανοί δαπανούν τον εαυτό τους και εργάζονται για ό,τι είναι αγαθό, γίνονται πλέον πλούσιοι σε καλά έργα, θησαυρίζοντας τον εαυτό τους με ασφάλεια, ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, κρατώντας γερά την πραγματική ζωή (1Ti 6:17-19, βλ. και Pro 3:13-18).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:18: Job 23:10  1Pe 1:7

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Gold, Jewels.

Χρυσίον, ου, τό, a piece of gold money, Xen. Anab. i, 1, 9; ὦ χρύσιον, my charmer, Aristoph. Lys. 930; ὦ χρυσίω, my two charmers, Id. Acharn. 1200; χρυσία, golden vessels or ornaments, jewels, Demosth. 817, 21.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Aurum, Gemmas.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Gold, Juwelen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Oro, Gioielli.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Or, Bijoux.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Oro, Joyas.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Ouro, Jóias.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Goud, Juwelen.