Ευρετήριο

ΧρυσόλιθοςΡΙΖΑ: <ΧΡΥΣΟΣ+ΛΙΘΟΣ (βλ.λ. Χρυσός και Λίθος).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Χρυσόλιθος, είδος πολύτιμου λίθου.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Χρυσός Mat 10:9, Λίθος Act 17:29, Apoc 18:12, Χρυσοδακτύλιος Jac 2:2, Χρυσόπρασος Apoc 21:20.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Λίθος (Τίμιος) 1Co 3:12, Apoc 17:4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Βαρδόνυξ Apoc 21:20, Τοπάζιον Apoc 21:20, Χρυσόπρασος Apoc 21:20.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Χρυσόλιθος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Χρυσόλιθος: ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 21:20: «ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:20: Exo 28:20  Ca 5:14  Jek 1:16  Dan 10:6

1) Η σύνθετη αυτή λ. Χρυσόλιθος (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Χρυσόλιθος χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Χρυσόλιθος, ίσως και , λαμπρὸς κιτρινωπὸς πολύτιμος λίθος (ίσως το καλούμενο σήμερα τοπάζι), Ο΄ Exo 28:20, 39:11· παραβ. Πλίν. 37. 42.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Exo 28:20, Eze 28:13.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Chrysolite.

Χρυσόλιθος, ου, , chrysolite, a gem of the color of gold. Fr. χρυσός and λίθος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Hrysolithus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Chrysolith.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Crisolito.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Chrysolithe.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Crisolito.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Crisolite.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Chrysoliet.