Ευρετήριο

Ἰσχύς
ΡΙΖΑ: Αβεβ. ετύμου, ίσως < Ι- προθεμ. +  θ. ΣΧ-, μηδενισμ. βαθμ. του θ. ΣΕΧ- του ΕΧΩ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Δύναμη, ισχύς.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἰσχυρός Mat 3:11, Ἰσχύω Mar 5:4.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Δύναμις Mat 6:13, Δυνατός Luk 1:49, Δυνάστης Luk 1:52, Δυνατόν Rom 9:22, Ἐξουσία Apoc 17:13, Κράτος Heb 2:14, Ἐργασία Luk 12:58, Ἱκανός Luk 22:38, Ἱκανότης 2Co 3:5, Κραταιός 1Pe 5:6, Ἐνέργεια Eph 1:19, Εὐπορία Act 19:25, Ἀγαθοποιΐα 1Pe 4:19, Προσφορά Act 24:17, Eph 5:2, Εὐεργέτης Luk 22:25, Μεγαλεῖος Act 2:11, Μεγαλειότης Luk 9:43.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀδύνατος Act 14:8, Ἀσθενής Luk 10:9.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ἰσχύς, -ύος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἰσχύν: Αιτιατική ενικού.

2) Ἰσχύος: Γενική ενικού.

3) Ἰσχύς: Ονομαστική ενικού.

4) Ἰσχύϊ: Δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Act 19:20: «Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν.».

Col 1:29: «εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 5:12: Hsa 53:7  Apoc 5:6  Mat 28:18

Apoc 7:12: Apoc 4:11  Heb 13:21  1 Pe 4:11  1 Pe 5:11

1) Η λ. Ἰσχύος στο εδάφιο Mar 12:30 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 6:4, 5).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 4:12, 31:6, 49:3, Exo 9:16, 15:6.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Ability, Might, Power, Strength.

Ἰσχύς, ύος, , strength of body, strength, might, force, power; an army. Th. ἴς.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Vis, Vires, Virtus, potestatem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Leistung.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: potenza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: puissance.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: potencia.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: poder.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: vermogen.