Ευρετήριο

ΖαβουλώνΕΡΜΗΝΕΙΑ:

(Κατοίκηση ή πιθ. ανοχή, λατρεία του Κυρίου).

1) Ο έκτος υιός της συζύγου του Ιακώβ, Λείας. Επειδή ήταν η λιγότερο αγαπημένη σύζυγος, η Λεία ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα με τη γέννηση του αγοριού. Το όνομα που έδωσε σ’ αυτό αντανακλούσε την ελπίδα ότι η κατοίκησή της με τον Ιακώβ θα γινόταν πολύ καλή. Η Λεία αναφώνησε: «Τώρα θέλει κατοικήσει μετ’ ἐμοῦ ὁ ἀνήρ μου, διότι ἐγέννησα εἰς αὐτόν ἕξ υἱούς».

Ο Ζαβουλών προφανώς έγινε πατέρας τριών υιών, των Σερέδ, Αιλών καί Ιαλεήλ. Ένας μακρινός απόγονος του Ζαβουλών που έφερε το ίδιο όνομα με τον τρίτο υιό του, ο Αιλών, υπηρέτησε ως κριτής στον Ισραήλ.

2) Το όνομα «Ζαβουλών» προσδιορίζει επίσης τη φυλή που καταγόταν απ’ αυτόν μέσω των τριών υιών του. Ένα έτος μετά την απελευθέρωση από τη δουλεία της Αιγύπτου, οι εύρωστοι άνδρες της φυλής από είκοσι ετών και πάνω αριθμήθηκαν σε 57.400. Μία δεύτερη καταμέτρηση, που λήφθηκε στο τέλος της για 40 χρόνια περιπλάνησης των Ισραηλιτών στην έρημο, αποκάλυψε μία αύξηση από 3.100 των καταγεγραμμένων ανδρών. Στην έρημο, η φυλή Ζαβουλών, παραπλεύρως στις φυλές Ιούδα και Ισσάχαρ, στρατοπέδευσε στο Α. άκρο της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτή ή διάκριση των τριών φυλών καταρχάς υπήρξε κατά τη διάταξη της πορείας.

Ο Ελιάβ ο υιός του Αιλών υπηρέτησε ως ηγεμών του στρατού των Ζαβουλωνιτών.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 7:8: «ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.»

Gen 30:20: «Τό ὄνομα αὐτοῦ Ζαβουλών».

Gen 35:23: «Καί Ίσσάχαρ καί Ζαβουλών».

Gen 40:14: «Καί οἱ υἱοί τοῦ Ζαβουλών».

Gen 39:13: «Ὁ Ζαβουλών θέλει κατοικήσει».

Mat 4:13: «Ἐν τοῖς ὁρίοις Ζαβουλών».

Mat 4:15: «Γῆ Ζαβουλών καί γῆ Νεφθαλείμ».

Apoc 7:8: «Ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλών».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:8: Gen 49:13

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Zebulun.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Zabulon.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Sebulon.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Zabulon.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Zabulon.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Zabulón.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Zebulom.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Zebulon.