Ευρετήριο

Ἐγγύς

ΡΙΖΑ: < πρόθεση ΕΝ + αμάρτυρη λέξη που σημαίνει ''χέρι''.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) (Επί τόπου): πλησίον, εγγύς, (επί χρόνου): πλησίον (επί αριθμ.): περίπου κατά προσέγγισιν.

2) Πλησιάζων, προσομοιάζων, συγγενεύων, όμοιος προς τι, συγγενής προς τινά κοντά, σε πολύ μικρή απόσταση.

3) (Ως επιθ.) παραπλήσιος, παρόμοιος, συγγενής.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐγγίζω 2Th 2:2.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἐφίστημι 2Ti 4:6, Πλησίον Joh 4:5, Διέρχομαι Luk 2:35, Διϊκνοῦμαι Heb 4:12, Ἤδη σπένδομαι 2Ti 4:6, Παραπλήσιον Phl 2:27, Παρά Μat 15:29.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μακράν Act 2:39, 17:27, 22:21, Eph 2:13, 17.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τόπου ή χρόνου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐγγύτερον: Συγκριτικός βαθμός του εγγύς.ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 22:10: «Καὶ λέγει μοι· μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 22:10: Apoc 1:3


1) Η λ. Ἐγγύς στο εδάφιο Rom 10:8 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 30:14).

2) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐγγύς (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Near, Nigh at hand, Pierce, Ready, Nearer.

Ἐγγύς, adv. near or nigh at hand; almost, like; οὐδ’ ἐποίουν τοῦτο, οὐδ’ ἐγγύς, they did not do this, nor near it, i. e. any thing like it, Demosth. 303, 12; ἐγγὺς ὤν τινος, nearly like, or not very different from some one, Isocr. Panegyr. 2; οὐκ ἔνι τῇ πόλει δίκην ἀξίαν λαβεῖν, οὐδ’ ἐγγύς, it is not in the power of the state to inflict adequate punishment, nor any thing like it, Dem. de Coron. 229, 12, with the genit. often absolutely and for ἐγγύθεν.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Prope, Proximus, In Proximo, Iuxta.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Schließen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Chiudere.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Proche.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Cerrar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Fechar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Sluiten.