Ευρετήριο

ἘνδώμησιςΡΙΖΑ: < ΕΝ + ΔΩΜΗΣΙΣ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 4), α) βλ.λ. Ἐν, β) ΔΩΜΗΣΙΣ < ΔΟΜΩ < ΔΟΜΟΣ < Ι.Ε. *θ. DEMA- "χτίζω κατοικία".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οικοδόμηση, κατασκευή.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Οἰκοδομῶ Act 20:32, Οἰκοδομή Mat 24:1, Δῶμα Mat 10:27, Ἀνοικοδομῶ Act 15: 16, Ἐποικοδομῶ Eph 2:20, Συνοικοδομῶ Eph 2:22.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Οἰκοδομή Mar 13:1,2, Οἰκία Mat 7:24, Κτῖσις Heb 9:11, Ἐνδώμησις Apoc 21:18, Τεχνίτης Heb 11:10, Κατασκευάζω Heb 3:3, 4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀχειροποίητος Mar 14:58, 2Co 5:1.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ἐνδώμησις, -εως.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐνδώμησις: Ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 21:18: «καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:18: Apoc 4:3  Apoc 54:11

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐνδώμησις (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἐνδώμησις αποτελεί Ελληνισμό (δηλ. ιδιοτυπία) της Ελληνικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο λεξιλόγιο της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Ἐνδώμησις χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ἐνδώμησις ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Building.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Structura.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Bauwesen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Edilizia, Costruzione.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Bâtiment, Construction.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Construcción, Edificación.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Edificações, Construção.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Bouw, Constructie.