Ευρετήριο

ἘνώπιονΡΙΖΑ: ΕΝ+ΩΠΙΟΣ (οψ = πρόσωπο, γεν. ωπός) (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 7).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Επί παρουσία, έμπροσθεν τινός, ενώπιον τινός.

2) Μπροστά σε, παρουσία (κάποιου).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐν Luk 7:39, 49, 19:44, Κατενώπιος Jud 24.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Κατέναντι Mar 11:2, Ἀπέναντι Mat 27:24, Ἔμπροσθεν Mat 11:26.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὀπίσω Mat 3:11, Ὄπισθεν Mat 9:20, Luk 23:26, Ἀκολουθῶ Mat 4:20, 22.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τοπικό.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 15:4: «τς ο μ φοβηθ, κριε, κα δοξσει τ νομ σου; τι μνος σιος, τι πντα τ θνη ξουσιν κα προσκυνσουσιν νπιν σου, τι τ δικαιματ σου φανερθησαν.»

Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, θεόπνευστα λέει για τον Ιεχωβά ότι «Εσύ είσαι ο Μόνος Όσιος», με την έννοια ότι η οσιότητα (ως μια απαράμιλλη ιδιότητα γι’ Αυτόν) είναι μια πτυχή της αγάπης. Εφ’ όσον λοιπόν «ο Θεός είναι αγάπη» (όντας η ίδια η προσωποποίηση αυτής της ιδιότητας) δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να εκδηλώσει οσιότητα πληρέστερα από τον Ιεχωβά Θεό (1Jo 4:8) και μάλιστα στον υπερθετικό τέλειο βαθμό (βλ. Apoc 4:8).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:15: Psa 11:4

Apoc 15:4: Psa 86:9  Mal 1:11

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐνώπιον (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η φράση «Ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντός τοῦ πλήθους» (Act 6:5) αποτελεί Σημιτισμό (Εβραϊσμό/Αραμαϊσμό) (παραβ. Est 5:14, Nee 2:5).

3) Οι φράσεις που περιλαμβάνουν τη λ. Ἐνώπιον (Luk 1:15, 17, 19, 75, Act 2:25, Rom 3:20) αποτελούν Σημιτισμούς (Εβραϊσμοί/Αραμαϊσμοί) (παραβ. Num 6:3, Lev 10:9, Psa 16:8-11, 143:2 κ.α).

4) Η λ. Ἐνώπιον στο εδάφιο Luk 1:15, 17, 19 (ως καταχρηστική πρόθεση) αποτελεί (μορφο) συντακτικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει την «Κοινή» Ελληνική γλώσσα το οποίο περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

5) Η λ. Ἐνώπιον στο εδάφιο Apoc 15:4 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 86:9).

6) Η λ. Ἐνώπιον στο εδάφιο Apoc 11:4 αποτελεί σολοικισμό (δηλαδή εκφραστικό συντακτικό λάθος κατά τη διατύπωση του λόγου). Πρόκειται για λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

7) Η λ. Ἐνώπιον ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Num 6:3, Lev 10:9, Psa 16:18-11, 143:2, Est 5:14, Nee 2:5.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Before, Presence, Sight of (in the).

Ἐνώπιον, adv. in the presence of, in the sight of, before. From

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Coram, Ante Faciem, In Conspectu, Ante Conspectum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: In der Gegenwart, Vor dem Angesicht, In den Augen, Vor den Augen, Vorher.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: In presenza di, Davanti al volto, In vista di, Di fronte, La vista di, Prima di.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Avant de, En présence d', Devant la face, A la vue de, En face de la vue.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Antes, En presencia de, Delante de la presencia, A la vista de, Frente a la visión de.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Na presença de, Perante a face de, Diante de, Em frente ao visão de, Antes.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: In aanwezigheid van, Voor het aangezicht van, In de ogen van, In de voorkant van, De aanblik van.