Ευρετήριο

ἘξέρχομαιΡΙΖΑ: ΕΞ (< ΕΚ)+ΕΡΧΟΜΑΙ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 10 και 11) (βλ.λ. Ἔρχομαι).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Εξέρχομαι, πηγαίνω έξω,

2) Βγαίνω από μέσα, εξέρχομαι από...

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐκ Mat 5:37, Joh 3:31, Ἔρχομαι, Εἰσέρχομαι Luk 17:2, Ἐξέρχομαι Mat 2:6, 9:31, Ἐπανέρχομαι Luk 10:35, Διέρχομαι Act 9:38, 13:14, Mat 12:43, Ἐπέρχομαι Luk 1:35, 21:26, Κατέρχομαι Luk 9:37, Act 13:4, Παρεισέρχομαι Gal 2:4, Παρέρχομαι Luk 12:37, Mat 5:18, Heb 10:1, Προσέρχομαι Mat 4:3, Heb 10:1, Συνέρχομαι Joh 18:20, Απέρχομαι Mar 3:13, Mat 8:18, Mat 2:22, Αντιπαρέρχομαι Luk 10:31,32.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Διαπερῶ Mat 9:1, Ἐκπνέω Mat 15:37, Ὑπάγω Jac 2:16, Mar 8:33, Καταβαίνω Act 10:20, Μεταβαίνω Mat 8:34, Ἀναχωρῶ Mat 2:12, Ἀποχωρῶ Luk 9:39, Ἐκχωρῶ Luk 21:21, Φεύγω Mat 23:33, Heb 11:34, Ἀποφεύγω 2Pe 1:4, Φανερός (Γίνομαι) Mar 6:14, Διαφεύγω Act 27:42, Ἐκφεύγω Act 16:27, Ἔξειμι Act 27:43, Πορεύομαι Luk 7:22, 17:19, Πορεύω Mat 2:9, Ἐκπορεύω Mar 6:11, Προστίθημι Act 12:3, Παραπορεύομαι Mar 2:23, Προπορεύομαι Luk 1:79, Διαπορεύομαι Luk 6:1, Εἰσπορεύομαι Luk 11:33, Συμπορεύομαι Mar 10:1, Ἐμβαίνω Joh 6:24, Ἀποβαίνω Joh 21:9, Ἀποσπῶ Act 21:1, Χωρίζω 1Co 7:10,11,15, Ἀποχωρίζω Act 15:39, Διαχωρίζω Luk 9:33, Διασώζω Luk 7:3.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Εἰσέρχομαι Mat 7:13, 15:11, Ἐμβαίνω Mat 8:23, Luk 8:22, Ἀφικνοῦμαι Rom 16:19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγία, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Μέσ. Ενεστ. ἐξέρχομαι, Πρτ. ἐξηρχόμην, Μέλ. μέσ. ἐξελεύσομαι, Αόρ. παθ. ἐξῆλθα, ἐξῆλθον, Πρκ. ἐξελήλυθα, Υπερσ. ἐξεληλύθειν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἐξέρχομαι

Α) Αμετάβατο: εξέρχομαι, βγαίνω έξω (Mat 8:32 ...Ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους...)

Β) Μεταβατικό

i) + εμπρ.πρ.: προέρχομαι από…., βγαίνω από..., εξέρχομαι από... (Mat 2:6... Ἐκ σοῦ .... Ἐξελεύσεται ἡγούμενος...).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐξελεύσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Ἐξελεύσονται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Μεσοπαθητικής Φωνής.

3) Ἐξεληλύθασιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἐξεληλύθει: γ΄ ενικό Οριστικής Υπερσυντελίκου Ενεργηιτκής Φωνής.

5) Ἐξεληλυθότας: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἐξεληλυθυΐαν: Αιτιατική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

7) Ἐξέλθατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

8) Ἔξελθε: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

9) Ἐξελθεῖν: Απαρέμφατο Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

10) Ἐξέλθῃ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

11) Ἐξέλθῃς: β΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

12) Ἐξέλθῃτε: β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

13) Ἐξελθόντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

14) Ἐξελθόντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

15) Ἐξελθόντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

16) Ἐξελθόντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

17) Ἐξελθόντων: Γενική πληθυντικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

18) Ἐξελθοῦσα: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

19) Ἐξελθοῦσαν: Αιτιατική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

20) Ἐξελθών: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

21) Ἐξέρχεσθε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

22) Ἐξέρχεται: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

23) Ἐξερχόμενοι: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

24) Ἐξερχόμενος: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

25) Ἐξερχομένων: Γενική πληθυντικού μετοχής αρσενικού ή ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

26) Ἐξέρχεται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

27) Ἐξερχώμεθα: α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

28) Ἐξῆλθον: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

29) Ἐξήλθατε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

30) Ἐξῆλθεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

31) Ἐξῆλθες: β΄ ενικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

32) Ἐξήλθομεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

33) Ἐξῆλθον: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

-γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄ Ενεργητικής Φωνής.

34) Ἐξήρχετο: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Μεσοπαθητικής Φωνής.

35) Ἐξήρχοντο: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Εξέλθατε (Apoc 18:4)

Τα επόμενα λόγια του Ιωάννη επισημαίνουν μια περαιτέρω εκπλήρωση του προφητικού προτύπου: «Και άκουσα άλλη φωνή από τον ουρανό να λέει: “Βγείτε από αυτήν, λαέ μου, αν δεν θέλετε να συμμετάσχετε με αυτήν στις αμαρτίες της και αν δεν θέλετε να λάβετε από τις πληγές της”» (Apoc 18:4). Οι προφητείες σχετικά με την πτώση της αρχαίας Βαβυλώνας που βρίσκονται στις Εβραϊκές Γραφές επίσης περιλαμβάνουν την εντολή του Ιεχωβά προς το λαό του: «Φύγετε μέσα από τη Βαβυλώνα». (Jer 50:8, 13).

Παρόμοια, ενόψει της επερχόμενης ερήμωσης της Βαβυλώνας της Μεγάλης, ο λαός του Θεού παροτρύνεται τώρα να διαφύγει. Το 537 Π.Κ.Χ., οι πιστοί Ισραηλίτες χάρηκαν πάρα πολύ για την ευκαιρία που είχαν να διαφύγουν από τη Βαβυλώνα. Με τον ίδιο τρόπο, η απελευθέρωση του λαού του Θεού από τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία το 1919 τους έκανε να χαρούν (Apoc 11:11, 12).

Έκτοτε, εκατομμύρια άλλοι έχουν υπακούσει στην εντολή να φύγουν.

Ερημώνεται η Μεγάλη Πόλη

Αλλά πώς βγαίνει ο λαός του Θεού από τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη; Στην περίπτωση της αρχαίας Βαβυλώνας, οι Ιουδαίοι έπρεπε να ταξιδέψουν κυριολεκτικά από την πόλη της Βαβυλώνας μέχρι την Υποσχεμένη Γη. Περιλαμβάνονταν, όμως, περισσότερα από αυτό. Ο Ησαΐας είπε προφητικά στους Ισραηλίτες: «Απομακρυνθείτε, απομακρυνθείτε, βγείτε από εκεί, μην αγγίξετε τίποτα ακάθαρτο· βγείτε από το μέσο της, κρατήστε τον εαυτό σας καθαρό, εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Ιεχωβά». (Hsa 52:11) Ναι, έπρεπε να εγκαταλείψουν όλες τις ακάθαρτες συνήθειες της Βαβυλωνιακής θρησκείας που θα μπορούσαν να κηλιδώσουν τη λατρεία τους προς τον Ιεχωβά.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 6:2: «κα εδον, κα δο ππος λευκς, κα καθμενος π ατν χων τξον κα δθη ατ στφανος κα ξλθεν νικν κα να νικσ.»

Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του ανθρώπου, προφήτευσε: «Όταν έρθει ο Γιος του ανθρώπου με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον ένδοξο θρόνο του.

Και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και αυτός θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλο, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, τα δε κατσίκια στα αριστερά του» (Mat 25:31-33).

Αυτό αναφέρεται στον ερχομό του Χριστού ως Κριτή για να χωρίσει τους ανθρώπους «όλων των εθνών» σε δύο κατηγορίες: στα «πρόβατα», εκείνους που θα έχουν υποστηρίξει έμπρακτα στους πνευματικούς αδελφούς του (τους χρισμένους Χριστιανούς στη γη), και στα «κατσίκια», εκείνους που «δεν υπακούν στα καλά νέα σχετικά με τον Κύριό μας Ιησού» (2Th 1:7,8).

Τα πρόβατα, που περιγράφονται ως «δίκαιοι», θα λάβουν «αιώνια ζωή»στη γη, αλλά τα κατσίκια «θα απέλθουν σε αιώνια εκκοπή», δηλαδή στην καταστροφή (Mat 25:34,40,41,45,46).

Apoc 14:15: «κα λλος γγελος ξλθεν κ το ναο κρζων ν φων μεγλ τ καθημν π τς νεφλης· πμψον τ δρπανν σου κα θρισον, τι λθεν ρα θερσαι, τι ξηρνθη θερισμς τς γς.»

Σε εκπλήρωση του οράματος που δόθηκε στον Ιωάννη, ο Ιησούς διεξάγει ένα παγκόσμιο έργο θερισμού. «Ο θερισμός της γης» άρχισε με τη συγκομιδή των υπόλοιπων από τους 144.000 «γιους της βασιλείας», «το σιτάρι» της παραβολής τους Ιησού (Mat 13:24-30, 36-41).

Η διαφορά ανάμεσα στους αληθινούς και στους ψεύτικους Χριστιανούς έγινε πιο ξεκάθαρη από ποτέ μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμβάλλοντας μάλιστα στο δεύτερο στάδιο «του θερισμού της γης» - τη σύναξη των άλλων προβάτων. Αυτοί δεν είναι «οι γιοι της βασιλείας», αλλά είναι «ένα μεγάλο πλήθος» πρόθυμων υπηκόων αυτής της Βασιλείας. Θερίζονται μέσα από «όλους τους λαούς, τις εθνότητες και τις γλώσσες».

Υποτάσσονται στη Μεσσιανική Βασιλεία, η οποία αποτελείται από τον Χριστό Ιησού και τους 144.000 αγίους που θα είναι μαζί του σε εκείνη την ουράνια κυβέρνηση (Apoc 7:9).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Mat 5:26: «Οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν».

Luk 12:59: «λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:12: 2Ch 3:17  1Co 3:16  Eph 2:21  1Pe 2:5  Mat 27:46  Joh 20:17  Heb 12:22  Apoc 21:2  Apoc 14:1  Apoc 19:12  Apoc 22:4

Apoc 6:2: Job 39:25  Pro 21:31  Apoc 19:11  Psa 45:4  2Ki 9:24  Ge 49:10  Psa 21:3  Jek 21:27  Dan 7:14  Apoc 14:14  Psa 110:2  Apoc 12:7  Apoc 16:14  Apoc 17:14

Apoc 6:4: Dan 11:40  Mat 24:7  Luk 21:10

Apoc 14:15: Mar 4:29  Mat 13:39  Joe 3:13

Apoc 14:17: Apoc 11:19

Apoc 14:18: Apoc 20:9  Deu 32:32

Apoc 15:6: Apoc 8:2  Apoc 15:1  Dan 10:5

Apoc 18:4: Hsa 48:20  Hsa 52:11  Jer 50:8  Jer 51:45  Zec 2:7  Jer 51:6  2 Co 6:17

Apoc 20:8: Jek 48:35  Apoc 21:3  Heb 12:22  Apoc 21:2  2Ki 1:10  Jek 38:22

1) Η λ. Ἐξέλθατε στο εδάφιο Apoc 18:4 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἐξελεύσεται στο εδάφιο Mat 2:6 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Mic 5:1-3).

3) Η λ. Ἐξῆλθεν στο εδάφιο Rom 10:18 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Psa 19:4).

4) Η λ. Ἐξέλθατε στο εδάφιο 2Co 6:17 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 52:11).

5) Η λ. Ἔξελθε στο εδάφιο Act 7:3 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 12:1).

6) Η λ. Ἐξελεύσονται στο εδάφιο Act 7:5 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 17:8).

7) Στο εδάφιο Luk 12:59 η φράση «Οὐ μὴ ἐξέλθῃς» αναγράφεται σε φράση όπου εμφανίζεται αρνητική πρόρρηση για το μέλλον με υποτακτική αορίστου. Το φαινόμενο είναι «αρχαιοελληνικός ιδιωματισμός» και μάλιστα «αττικισμός» της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

8) Η λ. Ἐξελθών στο εδάφιο Mat 15:21 περιλαμβάνεται σε μια πρόταση η οποία διακρίνεται για τη «βραχύτητα της περιόδου» αυτής. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

9) Η λ. Ἐξῆλθεν στο εδάφιο Mat 21:17 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ’ υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

10) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐξέρχομαι (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη) (παραβ: Ἀγαθοποιός 1Pe 2:14, Ἀγριέλαιος Rom 11:17, 24, Ἀγενεαλόγητος Heb 7:13 κ.ά).

11) Η λ. Ἐξέρχομαι ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

1) AΓΓΛΙΚΑ: Come, Depart, Escape, Get, Go, Proceed, Spread.

Ἐξέρχομαι, impf. ἐξηρχόμην, ου, ετο, f. ἐξελεύσομαι, to go or come forth, go out, depart, go away, to quit a place, with acc., Herodt. vii, 29; Thucyd. iii, 108; to turn out or prove to be true, false, etc., as in Soph. Œd. t. 88, 1011, 1084; to pass away, to elapse, Id. 735; Demosth. 657, 15; to issue or sally forth, Xen. Cyr. iv, 1, 1; to accomplish or fulfil, Herodt. vi, 107; to come to pass, be fulfilled, Æschyl. Eum. 763; to go veyond bounds, Plat. Legg. I, 763, B; 2. a. act. ἐξῆλθον, imperat. ἔξελθε, subj. ἐξέλθω, ῃς, ῃ, inf. ἐξελθεῖν, part. ἐξελθών, οῦσα, όν, 2. pf. ἐξελήλυθα, plupf. ἐξεληλύθειν, εις, ει· οἱ ἐξεληλυθότες, persons going out of office; ἡ ἐξελθοῦσα βουλή, the senate whose term has expired. Th. ἔρχομαι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Exire, Egredi, Procedere, Proficisci, Abire, Prodire, Venire.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Aussteigen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Uscire.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Sortez.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Salir.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Sair.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Eruit.