Ευρετήριο

ἜξωΡΙΖΑ: ΕΞ- (<ΕΚ) + -Ω (βλ.λ. Ἐκ).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Έξω, στο έξω μέρος.

2) Φράσεις: Οἱ ἔξω: αυτοί που δεν ανήκουν σε μια ομάδα (στον κύκλο των αποστόλων Mar 4:11, στη χριστιανική εκκλησία 1Co 5:12).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἔξωθεν Mat 23:27, Ἐξώτερος Mat 8:12.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ξένος 1Pe 4:12, Πάροικος 1Pe 2:11, Ἕκτος 1Co 6:18, Παρεκτός 2Co 11:28, Ἀλλόφυλος Act 10:28, Ἑτερόγλωσσος 1Co 14:21, Ἀλλότριος Act 7:6, Ἄτερ Luk 22:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἔσω Rom 7:22, 1Co 5:12, Ἔσωθεν Mat 7:15, 23:25, Ἐσώτερος Heb 6:19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τοπικό.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Έξω (Apoc 22:15)

Ο Ιεχωβά, ο Βασιλιάς της αιωνιότητας, απευθύνεται τώρα στους αναγνώστες της Αποκάλυψης για τελευταία φορά στην προφητεία, λέγοντας: «Δες! Έρχομαι γρήγορα, και την αμοιβή που δίνω την έχω μαζί μου, για να αποδώσω στον καθένα όπως είναι το έργο του. Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο τελευταίος, η αρχή και το τέλος. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που πλένουν τις στολές τους, για να γίνει δική τους η εξουσία να πάνε στα δέντρα της ζωής και για να μπορέσουν να μπουν στην πόλη από τις πύλες της. Έξω είναι οι σκύλοι και εκείνοι που ασκούν πνευματισμό και οι πόρνοι και οι φονιάδες και οι ειδωλολάτρες και ο καθένας που του αρέσει το ψέμα και εμμένει σε αυτό». (Apoc 22:12-15).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Rom 2:28: «Ἐν τῷ φανερῷ».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 22:15: Deu 23:18  Mat 7:6  Phl 3:2  Gal 5:20  Eph 5:5  Col 3:9  Apoc 21:8

1) Η λ. Ἔξω στο εδάφιο Mat 21:17 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ’ υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Out, outside; abroad, Foreign, Forth, Outward, Strange, Without.

Ἔξω, adv. forth, out, out of, out of doors, outside; abroad; beyond the reach of weapons; beyond, with the acc. after a verb of motion, Herodt. v, 103; without, except; ἔξω σεῦ, except you, besides you, Herodt vii, 29; ἔξω τῆς πόλεως, out of the city; ὁ ἔξω, scil. ὤν, outer, external; τὰ ἔξω, external things, foreign affairs; ἔξω αὐτῆς οὔσα, being beside herself, Demosth. 403, 4; ἔξω βλέπειν, to look abroad, Id. 332, 15; ἐν ταῖς ἔξω πόλεσι, in foreign states, Æschin. c. Ctes.; unbecoming, at variance with; ἀλλ’ οὐδὲν ἔξω τοῦ φυτεύσαντος σύ γε δρᾷς (of the same tenor as προσεικότα in the preceding line), Soph. Phil. 894; οἱ ἔξω σόφοι, pagan philosophers; οἱ ἔξω γένους, not related, Soph. Antig. 656; ἔξω μεσημβρίας, beyond mid-day, Xen. Cyn. 4, 11; τὰ ὄμματα ἔξω, prominent eyes; εἰς τὰς ἔξω πόλεις, even to foreign cities, Acts xxvi, 11; ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος, our outward man, i. e. the body, 2. Cor. iv, 16. Th. ἐκ or ἐξ.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Foris, Foras, Extra.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Out.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Fuori.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Out.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Fuera.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Fora.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Uit.