Ευρετήριο

ἘπάνωΡΙΖΑ: ΕΠ(Ι)+ΑΝΩ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 2).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Εις το άνω μέρος, επάνω,

2) (Επιρρ.) σε επιφάνεια, σε σημείο που βρίσκεται ψηλότερα σε σχέση με το σημείο αναφοράς, το οποίο ορίζει ο ομιλητής.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Επι Joh 6:2, Rom 1:10, Ανω Act 2:19, Ανωθεν Mat 27:51, Ανωτερον Luk 14:10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πλεῖον Act 4:22, Πλείων Joh 15:2, Περισσός Mat 5:37, Περισσότερον 2Co 10:8, Περισσῶς Mar 10:26, Ὑπερπερισσῶς Mar 7:37, Υπερβαλλόντως 2Co 11:23, Μᾶλλον Mar 10:48, Ἔτι Heb 8:12, Πλουσίως 2Pe 1:11.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Κάτω Mat 4:6, 27:51.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τοπικό.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 20:3: «καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 20:3: Apoc 9:11  Apoc 20:7

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ἐπάνω (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἐπάνω ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

3) Επὶ ἀριθμοῦ, «ἀπ’ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω» (Exo 30:14).

4) «Ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων, πλειότερον τῶν...» (Mar 14:5), «ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς, μετὰ ταῦτα ἐφάνη εἰς πεντακοσίους καὶ ἐπέκεινα» (1Co 15:6).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Above, Upon, Over, More than, Up.

Ἐπάνω, adv. above, upon, over; more than; higher up, Plat. Crit. 112, B; with the gen., ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται, in what was said above, Xen. Anab. vi, 3, 1. Fr. ἐπί and ἄνω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Supra, Super C. Acc.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Vor, Nach, Über, Mehr Als, Up.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Sopra, Su, Più Di, Fino.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Au-Dessus, Sur, Au-Dessus, Plus De, Up.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Hasta, Por Encima, Sobre, Encima, Más Que.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Acima, Em Cima, Sobre, Mais Do Que, Up.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Omhoog, Boven, Bij, Over, Meer Dan, Up.