Ευρετήριο

ΕὐχαριστίαΡΙΖΑ: < ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ < ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ < ΕΥ- + -ΧΑΡΙΣΤΟΣ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1), α) βλ.λ. Εὖ, β) -ΧΑΡΙΣΤΟΣ < ΧΑΡΙΖΩ < ΧΑΡΙΣ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ευγνωμοσύνη, η έκφραση ευγνωμοσύνης, ευχαριστία.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Εὖ Mar 14:7, Εὐχαριστῶ Mat 15:36, Χαρίζομαι Luk 7:21, Εὐχάριστος Col 3:15, Χάρις Luk 6:32.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ποιῶ 1Ti 2:1, Δέησις Phl 4:6, Ἱκετερία Heb 5:7, Ἁπλότητα 2Co 9:11, Διακονία 2Co 9:12, Τιμή Apoc 7:12, Ἀμήν 1Co 14:16, Χρηστός Luk 6:35.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀχάριστος Luk 6:35, 2 Ti 3:2.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Εὐχαριστία, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Εὐχαριστία: Ονομαστική ενικού.

2) Εὐχαριστίᾳ: Δοτική ενικού.

3) Εὐχαριστίαν: Αιτιατική ενικού.

4) Εὐχαριστίας: Γενική ενικού.

5) Εὐχαριστιῶν: Γενική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:9: «Καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:9: Psa 92:1

1) Η σύνθετη αυτή λ. Εὐχαριστία (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Εὐχαριστία στο εδάφιο Eph 5:4 περιλαμβάνεται σε μια απαρίθμηση αρετών (γνωστή και ως Αρετολογία) αλλά και παθών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Euchar-(Eucharis, Eucharist, Eucharistic, Eucharistical).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Thanks, Thankfulness, Thanksgiving.

Εὐχαριστία, ας, , thankfulness, gratitude, Dem. de Coron. 256, 19; acknowledgment, thanksgiving; and

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Gratias, Devotionem, Gratiarum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Vielen Dank, Dankbarkeit, Thanksgiving.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Grazie, Gratitudine, Ringraziamento.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Merci, Remerciement, Thanksgiving.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Gracias, Agradecimiento, Acción de gracias.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Graças, Gratidão Ação de Graças.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Thanks, Dankbaarheid, Thanksgiving.