Συντμήσεις Βίβλου

 

Ἀββακούμ                Hab

Ἀβδιού                     Abd

Ἀγγαῖος                    Hag

Ἀμώς                        Am

Ἀποκάλυψη               Apoc

Ἀριθμοί                     Num

Ἆσμα ἀσμάτων           Ca

1 Βασιλέων                 1Ki

2 Βασιλέων                 2Ki

Γαλάτες                     Gal

Γένεσις                       Gen

Δανιήλ                       Dan

Δευτερονόμιο              Deu

Εβραίους                    Heb

Ἐκκλησιαστής              Ecc

Ἔξοδος                       Exo

Ἔσδρας                       Ezr

Ἐσθήρ                         Est

Ἐφεσίους                      Eph

Ζαχαρίας                       Zec

Ἡσαΐας                         Hsa

1 Θεσσαλονικεῖς             1Th

2 Θεσσαλονικεῖς             2Th

Θρῆνοι                         Lam

Ἰακώβου                       Jas

Ἰεζικιήλ                         Jek

Ἱερεμίας                        Jer

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ           Jos

Ἰούδα                          Jude

Ἰωάννη                        Joh

1 Ἰωάννη                     1Jo

2 Ἰωάννη                     2Jo

3 Ἰωάννη                     3Jo

Ἰώβ                            Job

Ἰωήλ                          Joe

Ἰωνάς                         Jon

Κολοσσαεῖς                 Col

1 Κορινθίους               1Co

2 Κορινθίους               2Co

Κριτές                        Jgs

Λευϊτικόν                    Lev

Λουκᾶ                       Luk

Μαλαχίας                    Mal

Μᾶρκος                      Mar

Ματθαῖος                   Mat

Μιχαίας                      Mic

Ναούμ                      Na

Νεεμίας                     Neh

Παροιμίες                  Pro

1 Πέτρου                  1Pe

2 Πέτρου                  2Pe

Πράξεις                     Act

Ρούθ                        Rut

Ρωμαίους                  Rom

1 Σαμουήλ                1Sa

2 Σαμουήλ                2Sa

Σοφονίας                  Sop

1 Τιμόθεον               1Ti

2 Τιμόθεον               2Ti

Τίτο                        Tit

Φιλήμων                  Phm

Φιλιππησίους            Phl

1 Χρονικῶν              1Ch

2 Χρονικῶν              2Ch

Ψαλμοί                   Psa

Ὠσηέ                     Ho

 

ΑΠΟΚΡΥΦΑ (Ο΄) (LXX)

Ἔσδρας -Β-                 Esd II

Ἰουδίθ                       Jud

Μακκαβαίων                Mac

Σοφία Σειράχ               SoSr

Τωβίτ                         Tob

Ψαλμοί Σολομῶντος     Psa Sol

 

Σημείωση: Οι αναφορές γίνονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.