Ευρετήριο

Μωϋσῆς
ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

Ανήρ σωσμένος (εκ των υδάτων, υδατόσωτος). Ο Αρχηγός των Εβραίων επί 40 έτη, ο συγγραφέας της πεντατεύχου και ελευθερωτής των Εβραίων από την Αιγυπτιακή δουλεία. Υιός του Αμράμ και της Ιωχαβέδ, αδελφός του Ααρών και της Μαριάμ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κύριο όνομα Μωϋσῆς, Μωϋσέως.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Σαν γίγας έμοιαζε ο άνθρωπος που ανέβαινε από τις πεδιάδες του Μωάβ στο όρος Νεβώ προς την κορυφή Φασγά. Ήταν εκατόν είκοσι ετών και δεν μαύρισαν οι οφθαλμοί αυτού, ούτε ελαττώθηκε η δύναμη αυτού. Εκεί ο Μωϋσής απέθανε διακρατώντας τον προνομιούχο τίτλο: «Μωϋσής ο άνθρωπος του Θεού».

Εκατόν είκοσι χρόνια πριν σαν μικρός μέσα στο υδατοστεγές καλαθάκι του έπλεε στις όχθες του Νείλου κοντά στο παλάτι του Φαραώ. Η κόρη του Φαραώ, το είδε, το περισυνέλεξε και η ευρισκόμενη εκεί πλησίον πραγματική μητέρα του Ιεχωδέδ έγινε επίσημα και τροφός του. Γι’ αυτό το όνομά του σημαίνει «συρθείς έξω, σωθείς από το νερό». Ήταν το 1593 π.Χ. όταν γεννήθηκε. Ήταν υιός του Αμράμ εγγονός του Καάθ και δισέγγονος του Λευΐ. Είχε δε αδελφούς τον Ααρών κατά 3 χρόνια μεγαλύτερό του και την Μαριάμ ακόμη περισσότερα χρόνια. Τα περιστατικά της ανατροφής του και της φυγής του από την Αίγυπτο προς τη γη Μαδιάμ είναι γνωστά (Exo 2:11-22). Εκεί βόσκοντας τα πρόβατα του πενθερού του Iοθόρ, προετοιμάσθηκε από τον Ιεχωβά Θεό για τον διορισμό του ως ελευθερωτή του υποδουλωμένου έθνους, με πίστη και αφοσίωση επί 80 περίπου χρόνια (Exo 3:1, 4:3). Τα θαύματα που έκαμε με τον αδελφό του Ααρών στην Αίγυπτο, η έξοδος, η λήψη των εντολών του Θεού, η οδήγηση του Λαού του Θεού στη γη της Επαγγελίας συνθέτουν κάτι το μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία. Η επίδοση του Νόμου από τον Ιεχωβά Θεό μέσω αγγέλου (Act 7:38) πάνω στο όρος και η θαυματουργική του παραμονή εκεί. Το ότι είδε τη δόξα του Θεού σαν άνθρωπος και επέζησε, είναι απόδειξη μίας μοναδικής χρησιμοποιήσεως πολύ προνομιακής όσο κανένας άνθρωπος επί της γης μέχρι της ελεύσεως του Ιησού του Υιού του Θεού έτυχε (Exo 19:1-25, 33:20, 34:27-35).

Η προσωπικότητά του ήταν εξέχουσα. Ήταν άνθρωπος πολύ πραΰς (Num 12:3), κάτι δηλ. που προϋποθέτει δύναμη. Εξεδήλωσε δε την πραότητά του υπηρετώντας υπομονετικά ως Κριτής, ανεχόμενος πολλές φορές τούς γογγυσμούς του λαού του. Επανειλημμένως αντιμετώπιζε ανταρσίες ακόμη και από την ίδια την οικογένειά του, τη φυλή του ακόμη και από το έθνος ολόκληρο. Εν τούτοις μόνο μια φορά, τον προκάλεσαν, και «ἐλάλησεν ἀστοχάστως διά τῶν χειλέων αὐτοῦ» (Num 11:10-15, Psa 106:33). Ήταν επίσης ένας θαρραλέος άνδρας. Απαιτείτο μεγάλο θάρρος να εμφανισθεί ενώπιον του Φαραώ επανειλημμένως και να οδηγήσει το λαό του έξω από την Αίγυπτο για να διασχίσουν την Ερυθρά θάλασσα και να περάσουν την έρημο. Ο Μωϋσής είχε επίσης ισχυρή αίσθηση δικαίου. Αυτή τον έκαμε να φονεύσει τον Αιγύπτιο, να παρέμβει όταν ένας από τούς αδελφούς του φέρθηκε άδικα σε κάποιον άλλον και να πάρει το μέρος των θυγατέρων του Ιοθόρ. Η δίκαιη αγανάκτησή του τον έκανε να θραύσει τις πλάκες του νόμου μόλις είδε την ειδωλολατρία του λαού (Act 7:23-28). Ακόμη δε, οι ικανότητές του ως οργανωτή φάνηκαν στο λαό τόσο στον πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό τομέα, που τους οδήγησε στη νίκη εναντίον εχθρικών εθνών. Ήταν αναμφιβόλως ένα μεγάλο προνόμιο το να εμπνευσθεί από το «Άγιο Πνεύμα του Θεού και να γράψει τα 5 πρώτα βιβλία της Γραφής (τη γνωστή Πεντάτευχο). Επίσης το βιβλίο του Ιώβ και ένα τουλάχιστον Ψαλμό (τον 90ό) και πιθανώς και τον 91ο. Ο Μωϋσής ήταν ο μοναδικός άνθρωπος πού δαπάνησε 80 ολόκληρες ημέρες στην παρουσία του Θεού και των αγγέλων του.

Άλλά το ερώτημα είναι τι ήταν εκείνο που έκαμε τον Μωϋσή να είναι πράος και να απολαύσει τόσα πολλά προνόμια; Πρώτον η πίστη του στον Ιεχωβά Θεό, έπειτα η ταπεινοφροσύνη του (Num 11:29) ακόμη η αγάπη για τον Ιεχωβά με όλη την καρδιά του. Ο ζήλος του για το όνομα του Θεού και την αγνή λατρεία του. Ακόμη η αγάπη του επεκτείνετο σ’ ολόκληρο τον λαό. Το βιβλίο του Δευτερονομίου ήταν σαν μια επιστολή του Μωϋσέως προς τον λαό του και έμπρακτη απόδειξη αγάπης, στοργής και ένθερμης επιθυμίας για την ευημερία του. Υπηρέτησε χωρίς καμία αμοιβή και είχε την ικανοποίηση ότι εκτελούσε το θέλημα του Θεού και ότι είχε την επιδοκιμασία του. Η αμοιβή στην οποία απέβλεπε ήταν μελλοντική (Heb 11:13, 39-40). Έτσι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα πίστεως, ταπεινοφροσύνης, ζήλου για δικαιοσύνη, υπηρεσία, πραότητας, και ένθερμης αγάπης για τον Θεό. Γι’ αυτό επί της γης ανταμείφθηκε με το προνόμιο να τον «δει» πάνω στο όρος Σινά. Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά Θεός δεν υλοποιήθηκε σε ανθρώπινη μορφή με τον τρόπο π.χ. που λέγουν ότι έχουν εμφανισθεί οι θεοί της ελληνικής μυθολογίας στους ανθρώπους (Act 14:11-13). Αλλά ήταν μια εκδήλωση θείας δόξας σε βαθμό που δεν θα ήταν πάρα πολύ για ένα ανθρώπινο πλάσμα να την ιδεί χωρίς να τυφλωθεί, να θανατωθεί και να εκμηδενισθεί. Ωστόσο ο Ιεχωβά Θεός έλαβε φιλάγαθα ειδικές προφυλάξεις προς όφελος του Μωϋσέως (Exo 33:17-23). Ο Μωϋσής ο ίδιος δεν γράφει ότι είδε κατ’ ευθείαν την μορφή του Θεού. «Ό,τι είδε ήταν η λάμψη που άφηνε πίσω η διερχόμενη εκδήλωση του Θεού (Exo 34:29, 30).

Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ανεφέρθη στον Μωϋσή πολλές φορές εμμέσως (όταν μιλούσε για τον νόμο και τούς προφήτες) και αμέσως (ως συγγραφέα της Γενέσεως) (Luk 24:27,44). Είχε δε πολλές ομοιότητες με αυτόν, π.χ. και οι δύο διέφυγαν τον θάνατο σε παιδική ηλικία, και οι 2 εκλήθησαν εξ Αιγύπτου, και οι δύο νήστευσαν επί 40 μέρες κλπ.

Ό Μωϋσής διακρίθηκε ως Νομοθέτης, Κυβερνήτης, Συγγραφεύς αλλά και ποιητής (Deu 32:1-43) κ.ά. Είναι αλήθεια ότι ήταν ατελής και έκαμε λάθη κατά περιστάσεις, αλλά παραμένει ένα θαυμάσιο παράδειγμα για όλους τούς πιστούς δούλους του Θεού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Exo 2:10: «ἁδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου εἰσήγαγεν αὐτὸ πρὸς τὴν θυγατέρα Φαραω, καὶ ἐγενήθη αὐτῇ εἰς υἱόν· ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μωυσῆν λέγουσα ᾿Εκ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀνειλόμην.»

Exo 3:4-6: «ὡς δὲ εἶδεν κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων Μωυσῆ, Μωυσῆ. ὁ δὲ εἶπεν Τί ἐστιν; καὶ εἶπεν Μὴ ἐγγίσῃς ὧδε· λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστίν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εγώ εἰμι ὁ θεὸς τοῦ πατρός σου, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ. ἀπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· εὐλαβεῖτο γὰρ κατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.»

Exo 3:11-12: «καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν Τίς εἰμι, ὅτι πορεύσομαι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου; εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Μωυσεῖ λέγων ὅτι ῎Εσομαι μετὰ σοῦ, καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγώ σε ἐξαποστέλλω· ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ.»

Exo 4:1: «ἀπεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν ᾿Εὰν οὖν μὴ πιστεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσιν γὰρ ὅτι Οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;»

Exo 5:1: «Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ᾿Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 15:3: Exo 15:1  Deu 31:30  Heb 3:5  Joh 1:29

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Moses.

Μωϋσής, οῦ, and Μωϋσεύς, έως, ὁ, s. as Μωσῆς.

Μωσῆς, οῦ, , and Μωσεύς, έως, ὁ, the name of the hebrew prophet. Moses.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Moses.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Moses.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Mosé.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Moïse.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Moisés.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Moisés.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Mozes.