Ευρετήριο

ΚλητόςΡΙΖΑ: < ΚΑΛΩ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ο καλεσμένος, αυτός που έχει προσκληθεί.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Καλῶ Mat 20:8, Κλῆσις Rom 11:29, Προσκαλῶ Mat 10:1, Συγκαλῶ Luk 9:1.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ονομάζω 1Co 5:11, Συναθροίζω Act 19:25, Αἰτῶ Act 16:19, Ἐπονομάζω Rom 2:17, Φωνῶ Joh 13:38, Προσφωνῶ Mat 11:16, Προσαγορεύω Heb 5:10, Συναθροίζω Act 19:25, Κλῆρος Mat 27:35, Μερίς Act 8:21.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Παραιτοῦμαι Luk 14:19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, δικατάληκτο σε: -ος, -ος, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Κλητοί: Ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους.

2) Κλητοῖς: Δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους:

3) Κλητός: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 7:11: «Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ»

Apoc 17:14: «οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:11: Mat 25:31  Heb 12:22  Apoc 11:16  Apoc 14:3  Psa 95:6

Apoc 17:14: Joh 1:29  Apoc 5:6  Apoc 19:15  Mat 28:18  Act 2:36  1Ti 6:15  Rom 16:20

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Called.

Κλητός, ή, όν, called, summoned, invited. Same Th.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Vocavit.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Namens.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Chiamato.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Appelé.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Llamado.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Chamado.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Genoemd.