Ευρετήριο

ΚυκλόθενΡΙΖΑ: < ΚΥΚΛΟΣ +  -ΘΕΝ, α) βλ.λ. Κυκλῶ, β) -ΘΕΝ < Ι.Ε. *DHE-, πβ. λατ. UN-DE "πόθεν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ολόγυρα, γύρω γύρω.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Κυκλῶ Mar 3:34, Apoc 20:19.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πέριξ Act 5:16.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Εὐθέως Mat 13:20, 25:15, Joh 6:21.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τοπικό.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 4:8: «κα τ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀν πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν κα ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, κα ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας κα νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος θεὸς παντοκράτωρ, ἦν κα ὢν κα ἐρχόμενος

Η έκφραση οσιότητας σε υπερθετικό βαθμό: «Άγιος, Άγιος, Άγιος», την οποία αναφέρουν στην Αγία Γραφή κατά καιρούς τόσο δίκαιοι και πιστοί άνθρωποι όσο και άγγελοι. Μάλιστα δε πολύ περισσότερο ο πρώτιστος «όσιος» του Θεού Ιησούς Χριστός.

Ωστόσο ο Ιεχωβά Θεός που είναι η αγάπη, είναι η προσωποποίηση αυτής της ιδιότητας, Αυτός και Μόνος Όσιος και κανένας άλλος δεν μπορεί να εκδηλώσει οσιότητα πληρέστερα όσο Εκείνος (1Jo 4:8). Γι’ αυτό δίκαια του απονέμεται η Αγνότητα (ως ο Μόνος Όσιος) στον υπερθετικό βαθμό (βλ. και εδάφιο Apoc 15:4).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:3: 1 Jo 1:5  Apoc 21:11  Ge 9:13  Exo 28:17

Apoc 4:4: Apoc 3:21  Apoc 20:4  2Ch 24:1  1Ch 24:18  Luk 1:5  Apoc 1:6  Apoc 4:10  Apoc 6:11  Apoc 19:8  1Pe 5:4

1) Η λ. Κυκλόθεν χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Jos 21:44, 23:1, Jgs 2:14, 8:34.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: All Around.

Κυκλόθεν, adv. round, round about; from all sides. Fr. κύκλος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: In Circuitu, Per Gyrum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Rundum.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Tutto Intorno.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Tout Autour.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Todo Alrededor.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Toda Em Torno.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Overal Om.