Ευρετήριο

Νυμφίος


ΡΙΖΑ: < ΝΥΜΦΗ (βλ.λ. Νύμφη).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γαμπρός, νυμφίος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Νυμφίος Apoc 18:23, Νυμφών Mat 22:10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Γάμος Mat 22:2, Τέκνον 1Pe 3:6, Πενθερά Mat 10:35, Πενθερός Joh 18:13.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἄγαμος 1Co 7:8,11,34.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Νυμφίος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Νυμφίον: Αιτιατική ενικού.

2) Νυμφίος: Ονομαστική ενικού.

3) Νυμφίου: Γενική ενικού.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Η νύμφη του Ιησού Χριστού και ο Γάμος του Αρνιού

α) Στο εδάφιο Mat 9:15 ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δἡμέραι ὅταν ἀπαρθἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.». Εδώ αναφέρονται για έναν νυμφίο (γαμπρό) ο οποίος θα έκανε γάμο. Ως Αρνίον ο Ιησούς Χριστός τώρα αναλαμβάνει ως νυμφίος (γαμπρός) να ετοιμαστεί για το γάμο.

Παράλληλα για το γάμο ετοιμάζεται και η νύφη του (Apoc 19:6,7). Η σύνθετη νύφη του αποτελείται από τα μέλη της Εκκλησίας του που ο ίδιος είναι η Κεφαλή (Eph 5:23,24).

β) Η αναφορά στο Psa 45:1,17 περιγράφει το υπόλοιπο των χρισμένων, που απομένουν στη γη, να βρίσκουν συναρπαστική την προοπτική να ενωθούν σύντομα στον ουρανό με τους αδελφούς τους και με το Νυμφίο-Γαμπρό τους.

Μετά το γάμο τους ο Χριστός και οι συμβασιλείς (νύμφη του) θα προσφέρουν ανείπωτες ευλογίες στους κατοίκους της γης, καθώς οι κάτοικοι (ως άλλα πρόβατα) θα δείχνουν όλο και μεγαλύτερη υποταγή στον ένδοξο βασιλιά τους και θα είναι ευγνώμονες για το προνόμιο που έχουν να συναναστρέφονται με μέλη της νύμφης του που απομένουν στη γη.

γ) Καθώς λοιπόν οι χρισμένοι Χριστιανοί ακόλουθοι αδελφοί του Ιησού Χριστού ολοκληρώνουν την επίγεια πορεία τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού ανασταίνονται σε ουράνια Ζωή (1Th 4:17).

Σε κάποια στιγμή μετά την καταστροφή της Βαβυλώνας της Μεγάλης, ο Ιησούς θα συγκεντρώσει κοντά του όλους όσους απομένουν ακόμα στη γη από την τάξη της νύμφης (1Th 4:16,17).

Επομένως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος του Αρμαγεδδώνα, όλα τα μέλη της «νύμφης» θα βρίσκονται στον ουρανό.

δ) Έπειτα από αυτόν τον πόλεμο θα μπορεί να γίνει ο γάμος του Αρνιού. Πραγματικά πόση χαρά θα φέρει αυτός ο γάμος!

Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έχουν προσκληθεί στο δείπνο του γάμου του Αρνιού όπως αναγράφει το εδάφιο Apoc 19:9: «Καὶ λέγει μοι· γράψον· μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι· οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν.»

Τα 144.000 εκείνα μέλη της τάξης της νύμφης θα είναι πραγματικά ευτυχισμένα, ο δε Γαμπρός-Βασιλιάς θα αγάλλεται καθώς θα έχει γύρω του όλους τους βασιλικούς συντρόφους του, οι οποίοι συμβολικά μιλώντας «θα τρώνε και θα πίνουν στο τραπέζι του στη Βασιλεία τους» (Luk 22:18, 28-30).

Ένα πλήθος ουρανίων φωνών ψάλλουν ενωμένα: «Καἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων· ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ θεὸς [ἡμῶν] ὁ παντοκράτωρ. χαίρωμεν καἀγαλλιῶμεν καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοἀρνίου καἡ γυνὴ αὐτοἡτοίμασεν ἑαυτὴν» (Apoc 19:6,7).

Τέλος στα εδάφια Psa 45:12,14β και 15 (παραβ. Zac 8:23), αυτοί οι συμβολικοί «δέκα άντρες» αναφέρονται ως «η κόρη της Τύρου» και οι «πλούσιοι του λαού».

Έρχονται, λοιπόν, στο χρισμένο υπόλοιπο (τη νύμφη) με δώρα ζητώντας την εύνοια και την πνευματική τους βοήθεια. Ήδη από το 1935, εκατομμύρια άνθρωποι (ο πολύς όχλος ή άλλα πρόβατα, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή - Joh 10:16, Apoc 7:9, 19:6-9), όλοι αυτοί έχουν αφήσει το υπόλοιπο (τα μέλη της τάξης της νύφης) να «τους φέρει στη δικαιοσύνη» (Dan 12:3).

Αυτοί οι όσιοι σύντροφοι των χρισμένων Χριστιανών έχουν καθαρίσει τη ζωή τους έχοντας γίνει παρθένοι από πνευματική άποψη. Ως «παρθένες συντρόφισσες» της νύφης έχουν αφιερωθεί στον Ιεχωβά Θεό και έχουν αποδειχτεί πιστοί υπήκοοι του Γαμπρού-Βασιλιά.

Μετά το γάμο τους ο Χριστός και οι συμβασιλείς του θα προσφέρουν ανείπωτες ευλογίες στους κατοίκους της γης (Apoc 7:17, 21:1-4).

Όλοι αυτοί θα «εξυμνούν τον Βασιλιά στον αιώνα» και μάλιστα για πάντα.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Mar 2:19 και Luk 5:34: «Οἱ υἱοί τοῦ νυμφῶνος» (βλ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ).

Apoc 18:23: «καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:23: Jer 25:10  Hsa 23:8  Mar 6:21  Hsa 47:9  Gal 5:20  Apoc 9:21

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Bridegroom.

Νυμφίος, ου, ὁ, husband, Eurip. Med. 514; Soph. Œd. T. 1358; a bridegroom. Fr. the same.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Sponsus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Bräutigam.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: sposo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: jeune marié.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: novio.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: noivo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: bruidegom.