Ευρετήριο

ΘεμέλιονΡΙΖΑ: < ΘΕΜΟ- < *DHE-MO, το οποίο σχετίζεται με το ΤΙ-ΘΗ-ΜΙ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Η βάση, το θεμέλιο.

2) (Ως επίθετο)  θεμέλιος, αυτός που σχετίζεται με τα θεμέλια.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θεμελιῶ Mat 7:25, Τίθημι Mat 5:15.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Καταβολή Heb 11:11, Λίθος Μat 3:9, Πέτρα Mat 7:25, Κατασκευάζω Heb 9:2,3, Οἰκία Luk 6:48,49, Heb 3:3, 4, Γῆ Heb 1:10, Ἑδραῖος Col 1:23, Ἀγάπη Eph 3:17, Σκάπτω Luk 6:48, 49, Οἰκοδομή Mat 24:1, 1Co 3:9.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀναγκαῖον Mar 14:15, Ἀνωτερικός Act 19:1.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης δικατάληκτο σε -ος, -ος, -ον, το οποίο ουσιαστικοποιήθηκε σε ουσιαστικό β΄ κλίσης Θεμέλιον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Θεμέλια: Αιτιατική πληθυντικού.

2) Θεμέλιον: Αιτιατική ενικού.

3) Θεμελίου: Γενική ενικού.

4) Θεμελίῳ: Δοτική ενικού.

5) Θεμελίους: αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 21:14: «καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.»

Apoc 21:19: «οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:14: Heb 11:10

Apoc 21:19: Hsa 54:11

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Foundation.

Θεμέλιος, ου, , , belonging or relating to the foundation or basis; the foundation, the base, λίθος being understood; οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑπόκεινται, for the foundations are laid with all sorts of stones, Thucyd. I, 93. Fr. τίθημι or θέω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Fundare.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Grundlage.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Fondazione.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Fondation.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Fundación.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Fundação.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Stichting.