Ευρετήριο

ΕἰδωλόθυτοςΡΙΖΑ: < ΕΙΔΩΛΟΝ + ΘΥΩ, ΕΙΔΩΛΟΝ < ΕΙΔΟΣ + επίθ. -ΩΛΟ-, (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1), βλ.λ. Εἶδος και Θύω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Κρέας που απέμενε από τις θυσίες στα είδωλα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θύω Mat 22:4, Luk 15:30, 22:7, Εἴδωλον Act 7:41, Εἰδωλολάτρης 1Co 5:10, Εἰδωλολατρία 1Co 10:14.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Θυσία Act 7:41, Heb 13:15, 16, Βρῶσις 1Co 8:4, Ἱερόθυτος 1Co 10:28, 5:2, Σπένδομαι Phl 2:17, Προσφορά Eph 5:2, Προσφέρω Act 7:42, Heb 5:1, 3, 7.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Λατρεία Rom 9:4, 12:1, Λατρεύω Rom 1:9, 25, Phl 3:3, Heb 12:28.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Εἰδωλόθυτος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Εἰδωλόθυτα: Αιτιατική πληθυντικού.

2) Εἰδωλόθυτον: Ονομαστική ενικού.

3) Εἰδωλοθύτων: Γενική πληθυντικού.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Act 15:29: «Ἀπέχεσθαι εἰδωλόθυτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν καὶ πορνείας».

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 2:20: «ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:20: Apoc 2:14

1) Η σύνθετη αυτή λ. Εἰδωλόθυτον (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Εἰδωλόθυτον αποτελεί Ελληνισμό (δηλ. ιδιοτυπία) της Ελληνικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο λεξιλόγιο της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Εἰδωλό-θῠτον, τό, τὸ θυόμενον εἰς τὰ εἴδωλα· – εἰδωλόθυτα, τὰ ἀπομένοντα ἐκ τῶν θυσιῶν κρέατα, ἅπερ ἢ κατεβιβρώσκοντο κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς θυσίας ἢ ἐπωλοῦντο (ὑπὸ τῶν πτωχῶν ἢ φιλαργύρων) ἐν τῇ ἀγορᾷ, Act 15:29, 1Co 8:1, κτλ.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Η λ. αναφέρεται μόνο στο Απόκρυφο βιβλίο 4 Mac 5:2.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Sacrificed to idols.

Εἰδωλόθυτος, ου, , , sacrificed to idols; as subst. see preced.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Immolatis simulacrorum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Die Götzen geopfert.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Sacrificate agli idoli.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Sacrifiées aux idoles.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Sacrificado a los ídolos.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Sacrificada aos ídolos.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Geofferd aan afgoden.