Ευρετήριο

ΕἴκοσιΡΙΖΑ: < FΕΙΚΑΤΙ/FΙΚΑΤΙ < I.E. WI-KMT-I όπου το θ. WI- αντιστοιχεί στο *DI-, *DWI- "δύο" και το θ. KMT- στο DE-KMT- "δέκα" οπότε το Ι.Ε. WI-KMT-I σήμαινε 2 δεκάδες.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Είκοσι.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Δύο Mat 5:41, ΔΕΚΑ Mat 20:24, Τέσσαρες Act 10:11, 11:5, 12:4, 21:9.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Δέκα Mat 20:24.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αριθμητικό επίθετο άκλιτο.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:4: «Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:4: 2Ch 24:1  1Ch 24:18  Luk 1:5

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Twenty.

Εἴκοσι, and Poet. ἐείκοσι, οἱ, αἱ, τά, pl. and indecl. twenty; Dor. εἴκατι.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: viginti.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Zwanzig.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Venti.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Vingt.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Veinte.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Vinte.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Twintig.