Ευρετήριο

ἘκτόςΡΙΖΑ: ΕΚ+(επιρ. καταλ.)ΤΟΣ, ΕΚΤΟΣ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) (Επί τόπου) έξω, έξωθεν, εκτός, χωρίς, δίχως.

2) Ως πρόθ. μετά γεν.: έξω από, μακράν από.

3) Πέραν τινός, εκείθεν τινός.

4) Εξαιρέσει τινός, πλην τινός.

5) (επί χρόν.) μετά παρέλευσιν... χρόνου.

6) σε απόσταση μακριά από...

7) Πλην, για τη δήλωση εξαίρεσης.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Πάρεκτός 2Co 11:28.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πλήν Act 20:23, Ἔξω Mat 12:46, Ἔξωθεν Mar 7:18, Λοιπός Mar 4:19, Ἕτερος Luk 4:43, Ἄλλος Mat 21:36, Ἀλλότριος 2Co 10:15, Χωρίς Heb 4:15, Ἄτερ Luk 22:6.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἐντός Mat 23:26, Ἔσω Joh 20:26, Ἔσωθεν 2Co 7:5, Ἐσώτερος Heb 6:19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Επίρρημα τοπικό. 2) Πρόθεση δισύλλαβη καταχρηστική.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 16:12: «Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Apoc 16:12: Apoc 9:13

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Except, Other, Out Of, Outside, Unless, Without.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ:

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Außer, Andere, Out Of, Draußen Sofern, Ohne.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Tranne, Altro, Fuori, A meno che, Senza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Sauf, Autre, Hors, A l'extérieur, A moins que, Sans.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Excepto, Otros, Fuera de, Menos que, Sin.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Exceto, Outro, A partir do lado de fora, Se, Sem.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Behalve, Anders, Out Of, Buiten, Tenzij, Zonder.