ΤΟ ΕΡΓΟ


Η επιστημονική ομάδα του έργου έχει ως στόχο την παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιοελληνική περίοδο μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα.

Στα πλαίσια αυτά εμφανίζει ηλεκτρονικά την ανάλυση κάθε ελληνικής λέξης όπως έχει διαμορφωθεί στην ελληνική γλώσσα από την αρχαία εποχή μέχρι τη σύγχρονη.

Ο τρόπος της ανάλυσης είναι αυστηρά δομημένος και παρουσιάζεται σε εννιά ενότητες με σαράντα υπότιτλους όπως φαίνεται στο «ευρετήριο». Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης του έργου οδηγείται στην πλήρη κατανόηση των εννοιών της λέξης λήμμα.

Η πλήρης κατανόηση των εννοιών επιτυγχάνεται καθώς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εμφανίζονται κατά ιστορική συνέχεια, επιστημονική πληρότητα, ενάργεια και μεθοδικότητα. Στη μεθοδικότητα υπάρχουν και οι παράμετροι της διαφοροποίησης των εννοιών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα υφιστάμενα λογικά και επιστημονικά συμπεράσματα με τη διαχρονική εμφάνισή τους.

Τέλος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα πάνω σε επιστημονική βάση και να συμμετέχει σε διαλογικές συζητήσεις με ερωτήσεις, ενστάσεις ακόμα και με διαφοροποιήσεις.

 

ΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα εργασία, που εμφανίζεται, έχει δειγματοληπτικό χαρακτήρα, με αντιπροσωπευτικό τμήμα της ύλης από το λεξιλόγιο του βιβλίου της Αποκάλυψης.

Δεδομένου ότι όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης (Ελληνικές Χριστιανικές Γραφές) είναι έτοιμα, στόχος μας είναι, στο παρόν στάδιο, να ενημερωθούν και να κατατοπιστούν οι ενδιαφερόμενοι πάνω στην ανέκδοτη και πρωτοποριακή αυτή εργασία.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το «Lexicoterm»;

Το έργο αποτελεί μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας μέσα από κείμενα-σταθμούς της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία του έργου∙ το κείμενο και η λεξιλογική ανάλυση. Το κείμενο είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο κριτικό κείμενο των Nestle-Aland. Η λεξιλογική ανάλυση περιλαμβάνει πληροφορίες για:

1)      την ετυμολογία

2)      τα ομόρριζα

3)      την ερμηνεία

4)      τα συνώνυμα - αντώνυμα

5)      τη μορφολογία

6)      τη σύνταξη

7)      τα συμφραζόμενα – ειδικές αναφορές των λέξεων του κειμένου.

Πώς περιηγούμαι στο κείμενο;

Η περιήγηση είναι απλή. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα κεφάλαια. Ο χρήστης δεν έχει παρά να επιλέξει σε ποιο κεφάλαιο επιθυμεί να μεταφερθεί.

Πώς βλέπω την ανάλυση της λέξης;

Με δύο τρόπους μπορεί ο χρήστης να δει την ανάλυση. Ο πιο απλός τρόπος είναι να κλικάρει τη λέξη που τον ενδιαφέρει από το κείμενο. Αμέσως θα εμφανιστεί στην οθόνη η ανάλυση της λέξης. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξει «Ευρετήριο», να εντοπίσει από τον κατάλογο την λέξη που τον ενδιαφέρει και να την κλικάρει.

Πώς μπορώ να σχολιάσω;

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να σχολιάζουν το κείμενο είτε τις πληροφορίες που τους παρέχονται στη λεξιλογική ανάλυση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα φόρουμ για συζήτηση ανάμεσα σε χρήστες και ένας χώρος κατάθεσης απόψεων. Οι κανόνες βάσει των οποίων θα διεξάγονται οι συζητήσεις είναι αναρτημένοι στο σάιτ και πρέπει κάθε χρήστης να τους συμβουλευθεί για να είναι σίγουρος ότι τα σχόλιά του θα έχουν την έγκριση του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Μπορώ να εμπλουτίσω το περιεχόμενο;

Για τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας θα παρέχεται δυνατότητα να προσθέτουν περιεχόμενο στον τομέα της λεξιλογικής ανάλυσης το οποίο θα υποβάλλεται πρώτα στον διαχειριστή προς έγκριση. Το περιεχόμενο μπορεί να αφορά προσθήκες ή αναθεωρήσεις στην ανάλυση των λέξεων και θα ενσωματώνεται στο έργο μετά από προσεκτική εξέταση της εγκυρότητας και της χρησιμότητάς του.